معاونت پژوهش
یکصد ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی

در این فایل به معرفی اجزا و عناصر ساختاری مقالات عملی و پزوهشی و تبیین ویژگیهای مطلوب هر یک از این اجزا  به اختصار همچنین به بیست عنصر یا مولفه اصلی تشکیلی دهنده مقالات و کارکرد هر یک اشاره شده و در ادامه برای هر یک از این مولفه ها پنج ویژگی آمده است که در مجموع شامل یکصد ویژگی می شود.

1395/08/13
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:7
Powered by DorsaPortal