الکترونیکی
عمومي
بسمه تعالی
 
آئین‌نامه آموزشی دوره سطح دو الکترونیکی جامعة ‌الزهراسلام‌الله‌علیها
 
فصل اول: کلیات
 
ماده 1.اهداف
 
برنامه آموزش الکترونیکی در مقطع سطح دو، در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 از طریق سامانه آموزش مجازی جامعه الزهرا شروع شده و هر سال از طریق آزمون ورودی طلبه جدید پذیرش می‌شود. آموزش به شیوه الکترونیکی در واقع شکل پیشرفته آموزش غیرحضوری است. در این شیوه، منابع آموزشی از قبیل متن درسی، فایل‌های صوتی و تصویری تدریس اساتید در سامانه آموزش مجازی جهت استفاده طلاب قرار می‌گیرد. تمام فعالیتها اعم از تحقیقات، تکالیف درسی، آزمون‌های هفتگی و آزمون میان‌ترم به صورت آنلاین انجام میگیرد و تنها برای برخی از دروس، امتحانات پایان نیمسال در مراکز استان‌ها به صورت حضوری برگزار میشود. 
ماده 2.تعاریف
سطح دو: این سطح شامل 190 واحد درسی است که 160 واحد آن، دروس مشترک و 30 واحد باقی‌مانده دروس اختصاصى است که در نیمسال¬های آخر به صورت گرایشی ارائه خواهد شد و طلبه می‌تواند بر اساس استعداد و علاقه خود گرایش مورد نظر را انتخاب و در همان گرایش فارغ التحصیل شود. و به ایشان در صورت گذراندن تمامی190 واحد، و کسب معدل کل حداقل 14 مدرک سطح دو حوزه اعطاء مى‌گردد.
توضیح: بنا بر مصوبه 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدرک سطح یک و سطح دو به ترتیب، از مزایای علمی و استخدامی کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها برخوردارند.
 
فصل دوم: پذیرش
ماده 3.شرایط پذیرش:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
2- داشتن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی با معدل حدّاقل 14؛
تبصره1: اشتغال به تحصیل در سال سوم دبیرستان برای ثبت¬نام کافی است، لکن ارائه مدرک با معدل یادشده هنگام مصاحبه ضروری است.
تبصره 2: حافظان کلّ قرآن کریم، در صورت ارائه مدرک معتبر و نیز دارندگان مدرک کاردانی و بالاتر، از شرط معدل معاف هستند.
تبصره 3: حدّاقل معدل لازم برای بستگان درجه اول ایثارگران، 13 می‏باشد. 
بستگان درجه اول ایثارگران عبارتند از: «دختر، خواهر، مادر و همسر شهداء، آزادگان، جانبازان بالای 25% و رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه‏های دفاع مقدس حضور داشته‌اند.»
3- عدم ابتلا به بیماری‏های مشکل ساز؛
4- رضایت سرپرست قانونى (همسر یا والدین)؛
5- تعهد به اتمام دوره؛
6- قبولی در آزمون ورودی؛
7- قبولی در مصاحبه.
ماده 4.نام نویسی
پذیرفته شدگان در آزمون ورودی و مصاحبه موظفند در مهلتی که توسط آموزش الکترونیکی اعلام می‌شود جهت نام نویسی اقدام نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد. 
 
فصل سوم: نظام آموزشی
ماده 5.نظام آموزشی مبتنی بر نظام واحدی- نیم‌سالی است، و ارزش هر درس با تعداد واحدهای‌آن درس سنجیده می‌شود.
ماده 6.هر سال تحصیلی متشکل از دو نیم‌سال است، که ابتدا و پایان هریک به ترتیب: شهریور تا بهمن، و اسفند تا تیر می‌باشد.
ماده 7.مدت این دوره در 12 نیم‌سال تحصیلی تنظیم گردیده ‌است. و حداکثر دوره بدون احتساب مرخصی‌های مجاز 14 نیم‌سال می‌باشد.
ماده 8.حداقل و حداکثر انتخاب واحد در هر نیم‌سال به ترتیب 12 و 16 واحد مى‌باشد.
تبصره 1: طلبه‌ای که مشروط می‌شود، در نیم‌سال بعدی آن نمی‌تواند بیش از 12 واحد انتخاب نماید.
تبصره 2: طلبه‌ای که معدل نیم‌سال او از 17 به بالا باشد، می‌تواند در نیم‌سال بعد، حداکثر تا 20 واحد انتخاب نماید.
 
فصل چهارم: انتخاب واحد
ماده 9.هر طلبه باید در هر نیم‌سال تحصیلی حداقل 12 واحد انتخاب نماید. و اگر طلبه‌ای کمتر از این مقدار انتخاب نماید، انتخاب واحد او ملغی می‌گردد و موظف است در زمان حذف و اضافه انتخاب واحد نماید.
ماده 10.انتخاب واحد به صورت اینترنتى و توسط طلاب در ابتداى هر نیم‌سال انجام مى‌گیرد.
تبصره: انتخاب واحد طلاب ورودی توسط آموزش صورت می‌گیرد. 
ماده 11.پس از انتخاب واحد، زمانى از سوى آموزش براى حذف و اضافه واحدهاى انتخابى اعلام مى‌گردد تا طلاب در صورت نیاز واحدهاى خود را تغییر دهند.
 
فصل پنجم: مرخصی تحصیلی
ماده 12.هر طلبه مى‌تواند در طول دوره تحصیل از چهار مرخصى استفاده نماید.
تبصره 1: به‌إزاى هر 47 واحد درسى یک مرخصى لحاظ مى¬گردد، لذا طلابى که به علت سابقه تحصیلى در جامعه‌الزهراء3یا دیگر مراکز علمی، تعدادی از واحدهاى درسی آنان پذیرفته شده، به میزان واحدهای پذیرفته شده از مرخصى آنان کسر مى‌شود.
تبصره 2: طلابى که از بخش‌هاى حضورى جامعه ‌الزهرا انتقال مى‌یابند، مرخصى‌هاى تحصیلى بخش‌حضورى آنان در برنامه الکترونیکی محاسبه مى‌گردد و در مجموع تا چهار مرخصى مى‌توانند استفاده نمایند.
ماده 13.طلاب جدیدالورود پس از گذراندن نیم‌سال اول، می‌توانند درخواست مرخصی نمایند.
تبصره: طلبه در نیم‌سال اول تحصیلى، فقط برای تکمیل دوره حفظ قرآن، زایمان و موارد اضطرار (با تشخیص آموزش)، می‌تواند از مرخصی استفاده نماید. 
ماده 14.زمان درخواست مرخصی دو ماه اول هر نیم‌سال است.
ماده 15.درخواست مرخصی فقط به‌صورت کتبی پذیرفته می‌شود.
 
فصل ششم: منع از تحصیل
ماده 16.در موارد ذیل، طلبه‌ از ادامه تحصیل منع می‌شود: 
1- معدل هر دو نیم‌سال اول و نیم‌سال دوم او کمتر از 10 باشد ؛
2- دو نیم‌سال، بدون مجوز در امتحانات شرکت نکند؛ 
3- در طول دوره تحصیل، بیش از حد مجاز مشروط شود؛
4- در حداکثر مدت دوره موفق به اتمام واحدها نشود، (حداکثر مدت دوره با احتساب مرخصی‌های مجاز، 20 نیم‌سال است)؛
5- بدون درخواست مرخصى در انتخاب واحد شرکت نکند.
ماده 17.طلبه‌ای که پس از یک¬بار منع تحصیل آموزشی، بازپذیری شود و برای بار دوم نیز منع تحصیل آموزشی شود، برای همیشه از پذیرش در جامعه الزهرا محروم می¬گردد. 
 
فصل هفتم: باز پذیرى
ماده 18.طلبه‌ای که منع تحصیل شده و یا ترک تحصیل کرده و حداقل 95 واحد درسی را گذرانده ‌است، می‌تواند در آزمون سطح یک به سطح دو شرکت نماید و پس از قبولی در آزمون، ادامه تحصیل دهد.
ماده 19.طلبه‌ای که کمتر از 95 واحد درسی گذرانده ‌است، برای ادامه تحصیل باید در آزمون ورودی و مصاحبه شرکت نماید.
تبصره: پذیرش نمرات قبلی طلبه‌ پس از قبولى در آزمون‌های مذکور در دو ماده فوق طبق ضوابط آئین‌نامه آموزش انجام مى‌شود.
 
فصل هشتم: ارزشیابی تحصیلی
معیارهای ارزیابی
ماده 20.ارزیابی پیشرفت طلبه‌ در هر درس بر اساس فعالیت‌های درسی (مانند: تحقیقات، آزمون میان ترم و...) و امتحانات پایان نیم‌سال، به‌صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود. 
ماده 21.حداقل نمره قبولی در هر درس 12 می‌باشد.
تبصره: نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودی در کارنامه ثبت و در محاسبه‌ی میانگین منظور می‌شود.
میانگین نمرات
ماده 22.در پایان هر نیم‌سال تحصیلی میانگین تمامی نمرات اخذ شده، در آن نیم‌سال ثبت مى‌گردد، و در پایان دوره تحصیلی، فقط میانگین نمرات قبولی (نمره 12 و بیشتر از آن) ‌ محاسبه و به عنوان معدل فارغ‌التحصیلى در مدرک وى درج می‌گردد.
تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات هر نیم‌سال، تعداد واحد هر درس در نمره آن ضرب، و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد کل واحدهای أخذ شده تقسیم می‌شود.
تبصره 2: در صورتی که طلبه‌ای پس از شرکت در امتحان، نمره منفی (کمتر از 12) کسب نماید و بتواند در امتحان بار دوم، آن درس را با حداقل نمره 15 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه وی حذف خواهد شد. 
ضوابط تبصره 2 به قرار ذیل است: 
1) این قانون بدون محدودیت است و هر تعداد درس را شامل می‌شود؛
2) طلبه باید در اولین امتحان آن درس (پس از کسب نمره منفی) بتواند نمره فوق را کسب نماید. بنابراین اگر پس از چند بار امتحان، این نمره را کسب نماید تمام نمرات قبلی در کارنامه باقی خواهند ماند.
امتحانات
ماده 23.امتحانات پایان نیم‌سال اول و نیم سال دوم به ترتیب در بهمن‌ماه و تیرماه برگزار می‌گردد. 
ماده 24.در پایان هر نیم‌سال از همه دروس، امتحان (تستی یا تشریحی با تشخیص آموزش) انجام می‌گیرد.
ماده 25.اگر طلبه‌ای بدون مجوز در امتحان دروس انتخابى شرکت نکند، نمره صفر برای آن دروس در کارنامه درج می‌شود، اما اگر با اجازه آموزش باشد، براى او حذف واحد ثبت مى‌گردد، و باید مجدداً آن دروس را انتخاب واحد کرده و امتحان دهد.
ماده 26.طلبه‌ای که به سبب مسافرت خارج از کشور نمى‌تواند در امتحان هر نیم‌سال شرکت کند مى‌تواند با مجوّز آموزش دروس مربوط به دو نیم‌سال را با هم امتحان دهد. 
اعتراض به نمره
ماده 27.با توجه به اینکه اوراق تصحیح شده توسط استاد، بار دیگر مورد ارزیابی واحد علمی غیرحضوری قرار می گیرد و دوباره بارم شماری نیز می گردد، اعتراضی به نمره پذیرفته نمی گردد.
تبصره 1: طلابی که نمره آنان 11 به بالا است و درخواست تصحیح مجدد برگه خود را دارند، پس از درخواست تجدید نظر به صورت کتبی، برگه آنان توسط استاد دیگری تصحیح می گردد، و در صورت وارد نبودن اعتراض دو نمره از نمره برگه آنان کسر می شود.
تبصره 2: تجدید نظر فقط در امتحان دروسى که به‌صورت تشریحى برگزار مى‌شود، پذیرفته است.
طلبه مشروط
ماده 28.طلبه‌ای که معدل نیم‌سال او کمتر از 14 باشد، مشروط می‌شود.
ماده 29.تعداد مجاز مشروطی چهار بار است، لذا طلبه‌ای که پنج بار مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می‌گردد.
تبصره: به‌إزاى هر 47 واحد درسى یک مشروطی لحاظ مى¬گردد، بنابراین طلابى که به علت سابقه تحصیلى در جامعه‌الزهراء3 یا دیگر مراکز علمی، تعدادی از واحدهاى درسی آنان پذیرفته شده، به میزان واحدهای پذیرفته شده از مشروطی آنان کسر مى‌شود.
 
فصل نهم: انتقال
از حضوری به الکترونیکی
ماده 30.انتقال از برنامه حضوری به برنامه غیرحضوری، بلامانع است؛ ولکن طلاب انتقالى به هیچ‌وجه نمى‌توانند مجدداً به برنامه حضورى برگردند.
از الکترونیکی به حضوری
ماده 31.طلبه‌ برنامه الکترونیکی با داشتن شرایط ذیل و قبولی در مصاحبه با توجه به ظرفیت بخش‌هاى روزانه می‌تواند به بخش نیمه وقت منتقل شود:
1- سابقه اخلاقی – انضباطی خوب؛ 
2- شرکت در امتحانات یک نیم‌سال تحصیلی، در برنامه الکترونیکی ؛
3- سکونت با همسر یا والدین در قم؛
4- کسب معدل کل 12 از واحدهای گذرانده؛
5- عدم مشروطى بیش از دو بار؛
6- عدم استفاده بیش از سه بار مرخصى؛
7- نداشتن مشکل سنوات تحصیل؛
تبصره: طلابی که به برنامه حضورى منتقل مى‌شوند، تعداد مرخصى‌ها و مشروطى آنان در ادامه تحصیل، مطابق قوانین برنامه حضورى محاسبه مى‌گردد. 
فصل دهم: معادل‌سازی و پذیرش دروس 
ماده 32.طلابی که از طریق آزمون ورودى وارد جامعه ‌الزهرا مى‌شوند و در دیگر مراکز، برخی از دروس جامعه‌الزهرا را گذرانده‌اند، جهت معادل سازى، باید ریز نمرات دروس را قبل از نام نویسی نهایی (بعد از قبولی در مصاحبه) به مدیریت خدمات آموزشى تحویل دهند تا پس از بررسی، نمرات پذیرفته شده، در پرونده تحصیلی و در نیمسال صفر ثبت گردد.
تبصره: طلابی که از طریق مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران معرفى مى‌شوند، به ارائه جداگانه ریز نمرات نیاز ندارند. 
شیوه معادل‌سازی
معادل‌سازی و پذیرش واحدهای‌ گذرانده‌شده در جامعه‌الزهرا و دیگر مراکز علمی، طبق یکی از گروه‌های ذیل صورت می‌پذیرد:
الف) بازپذیری
ماده 33.دروسی که برای طلاب بازپذیری مورد پذیرش قرار می‌گیرد، به شرح ذیل است:
الف) دروس غیراصلی دوره سطح یک و دو؛
ب) دروس اصلی دوره سطح یک و دو در صورتی پذیرفته می¬شود که از زمان ترک تحصیل، بیشتر از چهار سال نگذشته باشد:
الف. اگر علت ترک تحصیل، غیر از مشروطی باشد، تمامی دروس پذیرفته می‌شود.
ب. اگر علت ترک تحصیل، مشروطی باشد، فقط نمرات بالای 14 پذیرفته می‌شود.
تبصره1: ملاک در دروس گذرانده‌شده غیر از مشروطی‌ها، نمره قبولی در جامعه‌الزهرا (نمره 12) است.
تبصره2: دروس پذیرفته شده، با عنوان دروس جامعه‌الزهرا ثبت می‌گردد.
ماده 34.نمرات واحد مدارج‌علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و نمرات امتحانات ویژه جامعه‌الزهرا به شرط گواهی معتبر بر گذرانده‌شدن درس پذیرفته می‌شود و صرف ارائه نمره کفایت نمی‌کند.
ب) انتقالی از دیگر حوزه¬ها (حوزویان)
ماده 35.ملاک پذیرش دروس طلاب انتقالی ، ریز نمرات تأیید شده توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران است. 
ج) غیرحوزویان
ماده 36.طلابی که دروسی را در مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی گذرانده¬اند، نمرات آن دروس با شرایط زیر پذیرفته می¬شود: 
1. آن مرکز مورد تأیید جامعه الزهرا باشد. (مرجع تعیین، معاونت آموزش است.) 
2. بیش از چهار سال از زمان دریافت نمره دروس گذرانده شده (برای ترک تحصیلی‌ها) یا اخذ مدرک (برای فارغ‌التحصیلان) نگذشته باشد.
3. حداقل نمره قابل قبول، 17 است.
شرایط معادل سازی (حوزویان و غیرحوزویان)
ماده 37.معادل سازی فقط یکبار و در ابتدای نیمسال شروع به تحصیل حداکثر تا زمان حذف و اضافه، انجام می¬شود بنابراین دروسی که نمره آنها بعد از این زمان آورده شود پذیرفته نمی¬شود. 
ماده 38.تعداد واحد درس گذرانده شده از تعداد واحد درس این مرکز، کمتر نباشد.
تبصره1: در صورتی که تعداد واحد بیشتر باشد، به تعداد واحدهای این مرکز پذیرفته می‌شود.
تبصره2: چنانچه تعداد واحد درس قبلی، کمتر باشد، می توان تلفیقی از چند درس مرتبط را به جای یک درس، معادل‌سازی کرد که در این صورت معیار پذیرش، میانگین نمرات دروس تلفیقی خواهد بود.
ماده 39.درس جایگزین باید حداقل 80% با درس اصلی همخوانی محتوایی داشته باشد.
تبصره: درصورتی که زبان درس اصلی، عربی باشد؛ باید زبان درس پذیرفته شده نیز عربی باشد.
ماده 40.دروس دوره‌های فشرده، همچنین تحقیقات قابل معادل‌سازی نیست.
ماده 41.معادل‌سازی دروس فقط در مقاطع هم‌سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین‌تر امکان پذیر است.
ماده 42.نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل واحدها، منظور خواهد شد.
ماده 43.به میزان واحدهای معادل‌سازی‌شده از سنوات مجاز به تحصیل، تعداد مرخصی و مشروطی کسر می‌گردد. به طور مثال چنانچه واحدهای درسی معادل‌سازی شدهبین حداقل و حداکثر واحدهای انتخابی بخش آموزشی مربوط باشد، یک نیمسال از سنوات مجاز به تحصیل وی کسر می شود.
1395/04/06
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.92 تعداد کل امتیازها:12
Powered by DorsaPortal