مدارس علمیه عمومی
کلیات آیین نامه و نظام آموزشی

 

بسمه تعالی

آیین‌نامه آموزشی دوره سطح دو جامعه‌الزهراء

برنامه « تمام وقت »

 فصل اول: کلیات

ماده 1.    تعاریف

سطح دو: این سطح شامل 190 واحد درسی است که 160 واحد آن، دروس مشترک و 30 واحد باقی‌مانده دروس اختصاصى است که در نیمسال­های آخر به صورت گرایشی ارائه خواهد شد و طلبه می‌تواند بر اساس استعداد و علاقه خود گرایش مورد نظر را انتخاب و در همان گرایش فارغ التحصیل شود. و به ایشان در صورت گذراندن تمامی190 واحد، و کسب معدل کل حداقل 14 مدرک سطح دو حوزه اعطاء مى‌گردد.

توضیح: بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدرک سطح دو ، از مزایای علمی و استخدامی کارشناسی دانشگاه‌ها برخوردارند.

برنامه تمام وقت: این برنامه برای مقطع سطح دو است و به صورت حضوری در شیفت صبح (در صورت نیاز در ساعاتی از عصر) و در مدت هشت نیمسال تحصیلی برگزار می‌گردد.

سطح سه پیوسته: طلاب برنامه تمام وقت می­توانند در صورت عدم مشکل آموزشی بدون آزمون در سطح سه ادامه تحصیل دهند و به طلاب خوابگاهی مشمول این برنامه دو سال خوابگاه تعلق می­گیرد.

فصل دوم: نظام آموزشی

ماده 2. نظام آموزشی مبتنی بر نظام واحدی- نیم‌سالی است، و ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود.

ماده 3.  میانگین هر نیمسال حداقل 15 و حداکثر 17 هفته است و حداقل جلسات برای هر واحد درسی 12 هفته است و در صورت عدم تشکیل این تعداد جلسات، آن درس حذف و در نیمسال بعد تکرار می‌شود.

ماده 4. هر سال تحصیلی متشکل از دو نیم‌سال است، که ابتدا و پایان هریک به ترتیب: نیمه شهریور تا بهمن، و بهمن تا اوایل تیر می‌باشد.

ماده 5. مدت این دوره حداقل هفت نیم‌سال تحصیلی و حداکثر بدون احتساب مرخصی‌های مجاز ده نیم‌سال می‌باشد.

فصل سوم: انتخاب واحد

ماده 6. حداقل و حداکثر انتخاب واحد در هر نیم‌سال به ترتیب 18 و 24 واحد مى‌باشد. بنابراین به انتخاب واحدهای کمتر یا بیشتر ترتیب اثر داده نمی­شود.

تبصره 1: طلبه­ای که مشروط می‌شود، در نیم‌سال بعدی آن نمی‌تواند بیش از 18 واحد انتخاب نماید.

تبصره 2: طلبه­ای که معدل نیم‌سال ایشان 18 به بالا باشد، می‌تواند در نیم‌سال بعد، حداکثر تا 26واحد انتخاب نماید.

تبصره 3: کسانی که در نیمسال آخر تحصیلی علاوه بر واحدهای انتخابی، فقط 4 واحد یا یک درس برای فارغ‌التحصیلی داشته باشند، می‌توانند بدون کلاس، آن­ها را امتحان دهند. مشروط به آنکه از دروس کارگاهی که بخشی از نمره­ آن به کار عملی­ اختصاص دارد، نباشد. (زمان ثبت نام این دروس،حداکثر تا یک ماه قبل ازامتحانات پایان ترم است و امتحان آنها همزمان با امتحانات همان نیمسال یا در زمان مشخص شده توسط آموزش انجام می‌شود.)

ماده 7. انتخاب واحد به صورت اینترنتى و توسط طلاب انجام مى‌گیرد. زمان انتخاب واحد در سایت جامعه الزهراء3 اعلام می­گردد.

تبصره: انتخاب واحد طلبه­های ورودی توسط آموزش انجام می­شود.

ماده 8. پس از انتخاب واحد، زمانى از سوى آموزش براى حذف و اضافه اعلام مى‌گردد در صورت اضطرار، طلبه مى‏تواند پس از گذشتن دو سوم نیمسال (حدود ده هفته) تا یک هفته پیش از اتمام نیمسال، فقط یکى از درس‏هاى خود را حذف کند، مشروط به آنکه؛

 اولاً: غیبت طلبه در آن درس از حد مجاز نگذشته نباشد.       

ثانیاً: پس از حذف، تعداد واحدهاى باقى مانده وى از حداقل واحد کمتر نشود.

فصل چهارم: حضور و غیاب

ماده 9.حضور طلاب، در تمامی برنامه‏های آموزشی اعم از کلاس­های درسی و جبرانی، امتحانات و دیگر فعالیت­های آموزشی الزامی است.

ماده 10. میزان مجاز غیبت موجه طلاب مجرد دو برابر و طلاب متأهل سه برابر ساعت تشکیل درس در هفته است. غیبت بیش از مقدار مذکور در صورت موجه بودن موجب حذف درس خواهد شد و در صورت غیر موجه بودن برای آن درس نمره صفر لحاظ می­گردد. و در هر دو صورت باید درس را مجدداً انتخاب واحد نماید.

تبصره1: برای فعالیت­های تبلیغی علاوه بر غیبت­های مجاز، یک برابر ساعت تشکیل درس در هفته حق غیبت داده می­شود، مشروط بر این که گواهی معتبر اشتغال به تبلیغ ارائه گردد.

تبصره 2: طلابی که غیبت بیش از حد مجاز آنان با عذر موجه صورت گرفته باشد در صورتی که واجد شرایط زیر باشند می‏توانند در امتحانات دروس جنبی شرکت نمایند:

1.     معدل نیمسال قبل آنان 17 به بالا باشد2.حداقل در نیمی از جلسات درس حضور یافته باشند 3.حسن رفتار و انضباط آنان در نیمسال­های قبل مورد تأیید مسئول بخش آموزشی باشد.

تبصره 3: برای حج واجب تمامی طلاب و عمرۀ طلاب مجرد در صورتی که هر دو برای اولین بار باشد، یک هفته به غیبت­های مجاز اضافه می­گردد. در صورت نیاز به غیبت بیشتر باید از مرخصی تحصیلی استفاده شود.

تبصره4 : طلاب از ابتدای شروع نیمسال تحصیلی، ملزم به حضور در کلاس‌ دروس انتخابی هستند، هر چند تصمیم به تغییر آن­ها در زمان حذف و اضافه داشته باشند.

ماده 11. سه تأخیرکمتر از10 دقیقه و همچنین تأخیر بیش از 10 دقیقه در هر جلسه درس،یک غیبت محسوب می‏شود. خروج از کلاس بدون کسب اجازه از استاد و همچنین با اجازه و بدون بازگشت، غیبت محسوب می ­شود.

فصل پنجم: مرخصی تحصیلی

ماده 12.  هر طلبه مى‌تواند در طول دوره تحصیل از دو مرخصى استفاده نماید.

تبصره1: علاوه بر دو مرخصی فوق یک مرخصی برای زایمان تعلق می­گیرد و همچنین در صورت تمایل، طلبه می‌تواند در نیمسال بعد از نیمسالِ مرخصی زایمان از «مرخصی با امتحان» با حداقل 6 واحد و حداکثر10 واحد از دروس غیر کارگاهی استفاده نماید.

تبصره2: طلابی که معدل کل آن­ها 18 به بالا باشد در صورت داشتن عذر موجه، می­توانند از یک مرخصی با امتحان استفاده نمایند. تعداد واحد انتخابی در این مرخصی مانند زمان حضور در کلاس است، فقط دروس کارگاهی را نمی­توانند انتخاب نمایند.

ماده 13. طلبه پس از گذراندن نیم‌سال اول، می‌تواند درخواست مرخصی نماید.

تبصره: در نیم‌سال اول تحصیل، فقط برای تکمیل دوره حفظ قرآن، زایمان و موارد اضطراری (با تشخیص آموزش)، یک نیم‌سال مرخصی داده می­شود.

ماده 14.    زمان درخواست مرخصی یک ماه قبل از انتخاب واحد تا زمان حذف و اضافه آن نیم‌سال است.

ماده 15. متقاضیان مرخصی باید درخواست خود را از طریق اتوماسیون و در گزینه «ثبت‌درخواست» انجام دهند.

فصل ششم: ارزشیابی تحصیلی

معیارهای ارزیابی

ماده 16. ارزیابی پیشرفت طلبه در هر درس بر اساس فعالیت‌های درسی (مانند: تحقیقات، امتحانات هفتگی، آزمون میان‌نیم‌سال، فعالیت­های کلاسی و...) و امتحانات پایان نیم‌سال، به‌صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود.

ماده 17. حداقل نمره قبولی در هر درس 12 می‌باشد.

ماده 18. نمره تمامی دروس اعم از قبولی ومردودی درکارنامه ثبت ودرمحاسبه‌ میانگین نمرات منظور می‌شود.

تبصره: در صورتی که طلبه‌ای نمره منفی (زیر 12) کسب نماید و بتواند در امتحان بار دوم، آن درس را با حداقل نمره 15 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه وی حذف خواهد شد.

ضوابط این تبصره به قرار ذیل است:

1.  این قانون بدون محدودیت است و هر تعداد درس را شامل می‌شود؛

2. طلبه باید در اولین امتحان آن درس (پس از کسب نمره منفی) بتواند نمره فوق را کسب نماید. بنابراین اگر پس از چند بار امتحان، این نمره را کسب نماید تمام نمرات قبلی در کارنامه باقی خواهند ماند.

تبصره: در درس­هایی که طلبه حق امتحان مجدد دارد، ملاک، نمره دوم است و امتحان مجدد جزو دفعات، محاسبه نمی‌شود.

3. محدودیتی در زمان اخذ مجدد درس وجود ندارد و در هر نیمسالی که بخواهد، می‌تواند آن درس را اخذ نماید.

4.نمره منفی  پس از کسب نمره قبولی مجدد، از کارنامه حذف شده، معدل کل با حذف آن محاسبه می‌گردد.

میانگین نمرات

ماده 19. در پایان هر نیم‌سال تحصیلی میانگین نمرات طلبه در آن نیم‌سال ثبت مى‌گردد،و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات طلبه محاسبه و به عنوان معدل فارغ‌التحصیلى در مدرک وى درج می‌گردد.

تبصره: برای محاسبه میانگین نمرات هر نیم‌سال، تعداد واحد هر درس در نمره آن ضرب، و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد کل واحدهایی که نمره برای آنها ثبت شده است، تقسیم می‌شود.

 

 

امتحانات

ماده 20. در پایان هر نیم‌سال از همه دروس، امتحان (تستی یا تشریحی به تشخیص‌آموزش) انجام می‌گیرد.

ماده 21. اگر طلبه­ای بدون مجوز در امتحان پایان نیمسال یک درسی شرکت نکند، نمره صفر برای آن درس در کارنامه درج می‌شود ، اما اگر با عذر موجه و اجازه آموزش باشد، براى او حذف به علت غیبت موجه ثبت مى‌گردد، و در هر دو صورت باید نیمسال آینده بدون کلاس در امتحان آن درس شرکت ­کند.

ماده 22. طلبه­ای که نمره نهایی امتحان اصلی او بین 10 تا 12 باشد، می‌تواند یک‌بار در امتحان آن درس، در نیمسال بعد، شرکت کند.

تبصره 1: برای دروس مجدد امتحان مجزا برگزار نمی­گردد بلکه طلبه موظف است با امتحانات نیمسال بعد در امتحان آن درس شرکت نماید. عدم شرکت باعث تثبیت نمره سابق می­گردد و باید در یکى از نیم‌سال‌های بعد، آن درس را انتخاب واحد و در کلاس آن شرکت نماید.

تبصره 2: اگر طلبه­ای در درسی مجدد شد (و لو این که می­خواهد در امتحان مجدد نیمسال بعد شرکت کند) نمرۀ آن درس در معدل آن نیمسال موقتاً جهت محاسبۀ مشروطی لحاظ می­گردد و همچنین در نیمسال بعد، حق انتخاب درسی که این درس پیش­نیاز آن است را ندارد. 

تبصره 3: طلبه در زمان مرخصی نیز می‌تواند در امتحانات مجدد شرکت نماید.

ماده 23. کسی که دو بار در کلاس درسی شرکت نماید اما موفق به کسب نمرۀ قبولی نشود، مجاز است بدون حضور در کلاس، این درس را امتحان بدهد تا نمره قبولی کسب کند.

اعتراض به نمره

ماده 24. طلبه­ای که نمره نهایی وی در امتحانات پایان نیمسال، بین 9 تا 99/11 ‌باشد، می‌تواند در زمان تعیین شده توسط آموزش درخواست تجدید نظر در تصحیح ورقۀ امتحانی نماید.

تبصره 1: اعتراض به نمره باید از طریق ثبت درخواست در سیستم انجام پذیرد.

تبصره 2: اعتراض فقط در امتحان دروسى که به‌صورت تشریحى برگزار مى‌شود، پذیرفته است.

تبصره 3: نمره‌ تجدید نظر در کارنامه ثبت می‌گردد.

طلبه مشروط

ماده 25. طلبه­ای که معدل نیم‌سال او کمتر از 14 باشد، مشروط می‌شود.

ماده 26. تعداد مجاز مشروطی دو بار می‌باشد، لذا طلبه­ای که سه بار مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

فصل هفتم: تحصیل همزمان

ماده 27. تحصیل همزمان در دو برنامه آموزشی یا دو مقطع تحصیلی جامعه الزهراء امکان پذیر نیست.

ماده 28.تحصیل همزمان طلاب دوره عمومی در دیگر مراکز آموزشی بلامانع است اما این تحصیل به عنوان عذر موجه برای غیبت­های کلاسی و امتحانی به حساب نمی­آید.

فصل هشتم: مهمان

ماده 29. مهمان شدن طلبه جامعه الزهراء3 در حوزه­های تحت پوشش مرکز مدیریت خواهران و بالعکس بعد از گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی حداکثر به مدت دو نیمسال تحصیلی بلامانع است.

فصل نهم: انتقال

ماده 30. انتقال از بخش تمام‌وقت به بخش نیمه وقت و غیرحضوری، بلامانع است؛ ولکن طلبه­های انتقالى به هیچ‌وجه نمى‌توانند مجدداً به تمام وقت برگردند.

ماده 31.     زمان انتقال در هر نیمسال تحصیلی از طرف آموزش اعلام می­گردد.

فصل دهم: انصراف از تحصیل

ماده 32. طلبه در هر زمانی می­تواند در صورت داشتن عذر موجه از ادامه تحصیل انصراف دهد اما در صورت انصراف بدون عذر موجه باید تمامی هزینه­های دوران تحصیلش را بپردازد مرجع تشخیص نوع انصراف و برآورد هزینه معاونت آموزش است.

تبصره: درخواست انصراف باید به صورت کتبی باشد و به آموزش بخش در حال تحصیل تحویل گردد.

فصل یازدهم: منع از تحصیل

ماده 33. در موارد ذیل طلبه از ادامه تحصیل منع می‌شود:

1-     معدل کل دو نیم‌سال اول و دوم او کمتر از 10 باشد؛  

2-     بیش از حد مجاز مشروط شود؛

3-     در حداکثر مدت دوره موفق به اتمام واحدها نشود؛ 

4-     بدون درخواست مرخصى در انتخاب واحد شرکت نکند؛

5-     منع به دلیل مسائل غیرآموزشی به تشخیص مراجع ذی صلاح.

فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل

ماده 34. طلبه‌ای که کلیه واحدهای آموزشی را (160 واحد عمومی و 30 واحد گرایشی) طبق برنامه مصوب با موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل آن دوره محسوب می­شود.

ماده 35.به طلبه در صورتی که بعد از گذراندن حداقل 95 واحد درسی به هر دلیلی نتواند ادامه تحصیل دهد، دانشنامه سطح یک اعطا می­شود منوط به اینکه دروس الزامی سطح یک را گذرانده باشد.

تبصره: به طلاب در حال تحصیل دانشنامه سطح یک اعطا نمی­شود.

ماده 36.      تاریخ کسب آخرین نمره قبولی، تاریخ فراغت از تحصیل محسوب می­شود.

ماده 37. دانشنامه سطح دو به طلابی اعطا می­شود که دوره تحصیلی را در مدت مجاز گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنان حداقل 14 باشد.

فصل سیزدهم: باز پذیرى

ماده 38. بازپذیری در برنامه تمام وقت اجرا نمی­شود بنابراین طلاب بازپذیر شده، باید در دیگر برنامه­ها ادامه تحصیل دهند.

ماده 39. طلبه­ای که منع تحصیل شده و حداقل 95 واحد درسی را گذرانده ‌است، برای ادامه تحصیل باید در آزمون سطح1 به سطح 2 شرکت نماید.

تبصره: این برنامه فقط شامل طلاب جامعه الزهراء3 می­شود و طلاب دیگر مراکز باید برای بازپذیری از طریق مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اقدام نمایند. بنابراین طلاب دیگر مراکز اگر مستقیم در آزمون جامعه الزهراء3 شرکت نمایند هیچ یک از دروس گذرانده ایشان محاسبه نمی­شود.

ماده 40. طلبه­ای که کمتر از 95 واحد درسی را گذرانده ‌است، برای ادامه تحصیل باید در آزمون ورودی و مصاحبه شرکت نماید.

فصل چهاردهم: پذیرش دروس و معادل‌سازی

معادل‌سازی و پذیرش واحدهای‌گذرانده‌شده در جامعه‌الزهراء3 و دیگر مراکز علمی، طبق یکی از گروه­های ذیل صورت می‌پذیرد:

الف) بازپذیری­­ها

ماده 41. دروسی که برای طلاب بازپذیری مورد پذیرش قرار می‌گیرد، به شرح ذیل است:

الف) دروس غیراصلی دوره عمومی (سطح 1و 2)؛

ب) دروس اصلی دوره عمومی (سطح1 و 2) در صورتی پذیرفته می­شود که از زمان ترک تحصیل، بیشتر از چهار سال نگذشته باشد:

الف. اگر علت ترک تحصیل، غیر از مشروطی باشد، تمامی دروس پذیرفته می‌شود.

ب. اگر علت ترک تحصیل، مشروطی باشد، فقط نمرات بالای 14 پذیرفته می‌شود.

تبصره1: ملاک در دروس گذرانده‌شده غیر از مشروطی‌ها، نمره قبولی در جامعه‌الزهراء3 (نمره 12) است.

تبصره2: دروس پذیرفته شده، با عنوان دروس جامعه‌الزهراء3 ثبت می‌گردد.

ماده 42. درمورد دروس گذرانده ‌شده‌ای که نمره آن‌ها پذیرفته نمی‌شود، طلبه ملزم است با رعایت پیشنیازها این دروس را بدون نیاز به انتخاب واحد و حضور در کلاس، با هماهنگی بخش آموزشی امتحان دهد.

ماده 43. نمرات واحد مدارج علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ونمرات امتحانات ویژه جامعه‌الزهراء3 به شرط گواهی معتبر بر گذرانده‌شدن درس پذیرفته می‌شود و صرف ارائه نمره کفایت   نمی­ کند.

ب) انتقالی­ها از دیگر حوزه­ها

ماده 44.  انتقال از دیگر مراکز حوزی به برنامه تمام وقت امکان پذیر نیست.

ماده 45.  پذیرش طلاب انتقالی در غیر تمام وقت فقط از طریق مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به جامعه‌الزهراء3 انجام می‌شود و ملاک پذیرش دروس، ریز نمرات تأیید شده توسط آن مرکز است.

ج) غیرحوزویان

ماده 46. طلابی که دروسی را در مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی گذرانده­اند، نمرات آن دروس با شرایط زیر پذیرفته می­ شود:

1.   آن مرکز مورد تأیید جامعه الزهراء باشد. (مرجع تعیین، معاونت آموزش است.)

2. بیش از چهار سال از زمان دریافت نمره دروس گذرانده شده (برای ترک تحصیلی‌ها) یا اخذ مدرک (برای فارغ‌التحصیلان) نگذشته باشد.

3. حداقل نمره قابل قبول، 17 است.

تبصره: درصورتی که نمره درس جایگزین، 15 تا 17 باشد، باید پس از انتخاب واحد، فقط در امتحان آن درس شرکت نماید.

شرایط معادل سازی (حوزویان و غیرحوزویان)

ماده 47. معادل سازی فقط یکبار و در ابتدای نیمسال شروع به تحصیل، انجام می­شود بنابراین دروسی که نمره آنها بعد از این زمان آورده شود پذیرفته نمی­شود.

ماده 48. تعداد واحد درس گذرانده شده از تعداد واحد درس این مرکز، کمتر نباشد.

تبصره1: در صورتی که تعداد واحد بیشتر باشد، به تعداد واحدهایی این مرکز پذیرفته می‌شود.

تبصره2: چنانچه تعداد واحد درس قبلی، کمتر باشد، می توان تلفیقی از چند درس مرتبط را به جای یک درس، معادل‌سازی کرد که در این صورت معیار پذیرش، میانگین نمرات دروس تلفیقی خواهد بود.

ماده 49. درس جایگزین باید حداقل 80% با درس اصلی همخوانی محتوایی داشته باشد.

تبصره: درصورتی که زبان درس اصلی، عربی باشد؛ باید زبان درس پذیرفته شده نیز عربی باشد.

ماده 50. دروس دوره‌های فشرده، همچنین تحقیقات کارورزی قابل معادل‌سازی نیست.

ماده 51. معادل‌سازی دروس فقط در مقاطع هم‌سطح یا ازمقاطع بالاتر به پایین‌تر امکان پذیر است.

تبصره: درصورتی که درسی در مقطع پایین‌تر گذرانده شده باشد، در صورت دارا بودن دیگر شرایط فوق، تنها می‌بایست در امتحان آن درس شرکت نماید.

ماده 52.  نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل واحدها، منظور خواهد شد.

ماده 53. به میزان واحدهای معادل‌سازی‌شده از سنوات مجاز به تحصیل، تعداد مرخصی و مشروطی کسر می‌گردد. به طور مثال چنانچه واحدهای درسی معادل‌سازی شده بین حداقل و حداکثر واحدهای انتخابی بخش آموزشی مربوط باشد، یک نیمسال از سنوات مجاز به تحصیل وی کسر می شود.

مراحل اجرایی معادل‌سازی

مرحله اول:غیرحوزویان باید در ابتدای نیمسال اول شروع به تحصیل، فرم درخواست معادل‌سازی را تکمیل و به همراه نمرات تأیید شده ارائه نمایند. از این رو، ارائه نمرات پس از زمان انتخاب واحد آن درس در برنامه غیرحضوری و پس از زمان حذف و اضافه در برنامه حضوری پذیرفته نمی‌شود.

مرحله دوم:درخواست معادل‌سازی و پذیرش دروس باید توسط متقاضی در فرم مربوط وارد شده، به همراه ریز نمرات تأیید شده به مدیریت خدمات آموزشی تحویل گردد.

مرحله سوم: پس از بررسی و تأیید درخواست معادل‌سازی، نمرات پذیرفته شده، در پرونده تحصیلی در نیمسال صفر ثبت می‌گردد.


 

 

 

 

1395/06/22
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal