مدارس علمیه عمومی
آیین نامه ها و ضوابط
ضوابط و مقررات امتحانات
 
1. ارزشیابی در دوره عمومی براساس نظام واحدی و نیمسالی است که هر درس مستقل از دروس دیگر می‌باشد.
2. طلاب عزیز، ملزم به شرکت در کلیه‌ امتحانات می‌باشند.
3. غیبت امتحانی (پایانی) باید قبل از برگزاری امتحان به اطلاع مسئول امتحانات برسد و در صورت عدم اطلاع یا اطلاع بعد از برگزاری امتحان، غیبت امتحانی موجه نمی‌گردد و برای وی نمره‌ صفر منظور می‌شود.
4. امتحانات میان نیمسال بعد از گذشت حدود 2 ماه از نیمسال تحصیلی برگزار می گردد.
5. طلابی که دروس انتخابی آن‌ها تداخل امتحان میان نیمسال دارد، ملزم به شرکت در هر دو امتحان می‌باشند و غیبت امتحانی آنها به هیچ وجه موجه نخواهد شد.
6. شرکت در جلسه امتحان، رأس ساعت مقرر الزامی است و در صورت تأخیر، از حضور در جلسه امتحان محروم شده و نمره صفر برای آن درس منظور می گردد.
7. همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه، زیردستی، موبایل و ... در جلسه‌ امتحان به منزله‌ تقلّب می‌باشد. (تقلّب در امتحان مساوی نمره صفر می‌باشد)
8. در امتحانات اصلی، همراه داشتن کارت تحصیلی الزامی است.
9. نمره قبولی درهردرس12می باشدو دروسی که ازآنها امتحان میان نیمسال به عمل می آید،3نمره از نمره نهایی مربوط به امتحان میان نیمسال و2 الی 3 نمره مربوط به فعالیت های کلاسی و مابقی به امتحان پایان نیمسال اختصاص دارد.
10. کسی که معدل نیمسال او کمتر از 14 باشد، مشروط می‌شود.
11. طلبه ای که به هر عنوان، سه بار مشروط شود از ادامه‌ تحصیل محروم خواهدشد.
12. در هر نیمسال از همه دروس ارائه شده، امتحان پایانی  به عمل می‌آید.
13. طلبه¬ای که نمره نهایی امتحان اصلی او بین 10 تا 12 باشد، می‌تواند یک‌بار در امتحان آن درس، در نیمسال بعد، شرکت کند.
تبصره 1: برای دروس مجدد(دروسی که نمره آن بین 10 تا12 باشد) امتحان مجزا برگزار نمی-گردد بلکه طلبه موظف است با امتحانات نیمسال بعد در امتحان آن درس شرکت نماید. عدم شرکت باعث تثبیت نمره سابق می¬گردد و باید در یکى از نیم‌سال‌های بعد، آن درس را انتخاب واحد و در کلاس آن شرکت نماید.
تبصره 2: اگر طلبه¬ای در درسی مجدد شد (و لو این که می¬خواهد در امتحان مجدد نیمسال بعد شرکت کند) نمرۀ آن درس در معدل آن نیمسال موقتاً جهت محاسبۀ مشروطی لحاظ می¬گردد و همچنین در نیمسال بعد، حق انتخاب درسی که این درس پیش¬نیاز آن است را ندارد.  
تبصره 3: طلبه در زمان مرخصی نیز می‌تواند در امتحانات مجدد شرکت نماید.
14. کسی که دو بار در کلاس درسی شرکت نماید اما موفق به کسب نمرۀ قبولی نشود، مجاز است بدون حضور در کلاس، این درس را امتحان بدهد تا نمره قبولی کسب کند
15. کسی که در امتحان نیمسال در درسی، با اجازه‌ قبلی غیبت موجه داشته باشد، موظف است آن  درس را بدون حضور در کلاس ، فقط در نیمسال بعد با امتحانات پایانی ، امتحان دهد .
تبصره 1 : چنانچه در نیمسال بعد هم آن درس به دلیل موجه امتحان داده نشد باید آن درس را انتخاب واحد کرده و در کلاس حاضر شود.
تبصره 2 : طلاب محترم، در هر نیمسال باید تمام تلاش خود را برای عدم غیبت در امتحانات، خصوصاً دروس اصلی ، داشته باشند که غیبت در این دروس و لو موجه اشکال جدی در انتخاب واحد ترم بعد آنها را به دنبال خواهد داشت .
16. کسی که در امتحان پایان نیمسال، غیبت غیرموجه داشته باشد، نمره‌ صفر برای وی منظور می‌گردد. در این صورت بدون لزوم حضور در کلاس، شرکت در امتحان نیمسال بعد ضروری است.

ضوابط مربوط به تأخیر در جلسات امتحان
1-   درِ ورودی سالن امتحانات، رأس ساعت اعلام شده بسته می‌شود.
2-   بعد از توزیع برگه‌های امتحانی، برای دقایقی (تا 20 دقیقه از زمان شروع امتحان)، درِ ورودی باز و پس از ثبت اسامی  تأخیرکنندگان، اجازه ورود به ایشان داده می‌شود.
3-   به ازای تأخیر در هر جلسه امتحانی، «نیم نمره» از نمره برگه امتحانی طلاب کسر خواهد شد.
4-  بعد از گذشته 20 دقیقه از ساعت شروع امتحان، درِ سالن امتحانات بسته و به هیچ طلبه‌ای اجازه ورود به جلسه امتحان داده نمی‌شود.


نکات قابل توجه

1 . کلیه ی طلاب مقید باشند تا اطلاعات مورد نیاز خود را از واحد آموزش کسب کنند و به گفته¬ طلاب دیگر اکتفا نکنند.
2. عدم شرکت در کلاس های درس ، بدون گرفتن مرخصی ، انصراف از تحصیل  محسوب می شود.
الف : طلاب پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی با عذر موجه مجازند در بخش نیمه وقت از سه    نیمسال مرخصی بدون امتحان استفاده نمایند.
ب : درخواست مرخصی :  یک ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی تا حداکثر زمان حذف و اضافه هر نیمسال می باشد.
ج : اعطای مرخصی در نیمسال اول و دوم اولین سال تحصیلی صرفاً در موارد بارداری، زایمان و   مریضی¬های حاد و نیز برای تکمیل دوره حفظ قرآن با تشخیص مدیرمدرسه امکان¬پذیر است.
3. در ساعت اخلاق عمومی به هیچ عنوان ، کلاس جبرانی برگزار نگردد.
4. نباید ساعات درسی ویا کلاس درس را بدون هماهنگی با آموزش جابجا یا تعطیل کرد.
5. انتقال به بخش های داخلی جامعه الزهرا  ( غیر حضوری) در صورت موافقت مدرسه و در زمان اعلام شده از طرف آموزش امکان پذیر است در غیر این صورت انتقال انجام نخواهد شد.
نکته :  انتقال به مدارس دیگر فقط یک بار صورت می گیرد و برگشت مجدد امکان پذیر نمی باشد.
1395/06/10
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal