مدارس علمیه عمومی
ضوابط
ضوابط و مقررات حضورو غیاب
 
طلاب گرامی:
 التزام عملی به قانون و مقررات هر محیط آموزشی، زمینه‌های رشد و ارتقاء آن مجموعه را فراهم می‌سازد.
حضور منظم و مرتب شما در کلاس درس، قطعاً موجب پیشرفت علمی شما و دلگرمی بیشتر اساتید در امر تدریس خواهد شد؛ لذا با عمل به قوانین و مقررات حضور و غیاب، آموزش را در رسیدن به این اهداف یاری فرمائید.
بدین منظور، ضوابط حضور و غیاب، خدمت شما اعلام می گردد:
1.همزمان با شروع اولین روز تحصیلی حضور و غیاب کلاسها آغاز می شود.
2.غیبت مجاز طلاب مجرد 2 برابر و طلاب متاهل 3 برابر ساعات تشکیل هر درس، در نظر گرفته شده است.
تبصره1 :غیبت بیش از مقدار مذکور (در صورت موجه بودن و با اطلاع دادن به آموزش)
الف: موجب حذف درس خواهد شد، مشروط براینکه با حذف درس واحدهای طلبه به زیرحداقل واحد نرسد.     
ب: در دروس جنبی محصل با 3 شرط مجاز به شرکت در امتحان می باشد
1 . معدل نیمسال قبل آنان از 17 به بالا باشد.
2. حداقل در نیمی از جلسات درس حضور یافته باشند.
3. حسن رفتار و انضباط آنان در ترم¬های قبل مورد تأیید مسئول آموزش مربوطه باشد. (توجه فرمایید که موجه بودن عذر، حائز اهمیت است).
تبصره 2 :غیبت بیش از مقدار مذکور، در صورت غیرموجه بودن، به منزله نمره صفر خواهد بود.     
تبصره 3 : برای فعالیت‌های تبلیغی اشخاصی که 90 واحد درسی را گذرانده‌اند، حداکثر یک برابر بر ساعات غیبت مجاز ، اضافه می‌شود مشروط بر اینکه گواهی معتبر اشتغال به تبلیغ، ارائه گردد.
3.      ساعت شروع کلاس 8:10  ، 9:10 و ... می‌باشد.     
الف) تأخیر بعد از گذشت 10 دقیقه از شروع کلاس (مثلاً 8:21) یک غیبت محسوب می‌شود.
 ب) هر 3 تأخیر در 10 دقیقه ابتداء کلاس (مثلاً بین 8:10 تا 8:20 )یک غیبت محسوب می‌شود.
ج) خارج شدن محصلین ازکلاس بدون کسب اجازه از استاد و همچنین با اجازه و بدون بازگشت ، غیبت محسوب می شود.     
4.در صورت تشکیل کلاس جبرانی، حضور و غیاب، انجام گرفته و غیبت محصل ثبت می‌گردد.
5.در صورتی که یکی از کلاسهای طلبه تداخل با کلاس جبرانی درس دیگر داشته باشد، حضور او در یکی از دو کلاس الزامی است و باید علّت غیبت خود را (تداخل با کلاس دیگر) حتما به اطلاع مسئول حضور و غیاب برساند.
6.میزان غیبت مجازی که برای محصلین مجرد و متأهل در نظر گرفته شده، خاص مواقع اضطراری مثل بیماری،سفرهای ضروری و..... می¬باشد.لذا درغیبت کردن، نهایت دقت را داشته باشید که در غیر موارد خاص، استفاده نشود.
7.سفرهای زیارتی باعث افزایش حق غیبت نمی‌شود مگر:     
الف) سفر حج واجب برای اولین بار: یک هفته به غیبت های مجاز اضافه می شود .(برای محصلین مجرد و متأهل)
 ب) سفر عمره برای اولین بار: یک هفته به غیبت های مجاز اضافه می شود.(فقط برای محصلین مجرد)
8.کلیه محصلین از ابتداء شروع نیمسال تحصیلی، ملزم به حضور در کلاس‌هایی هستند که انتخاب واحد کرده‌اند، هرچند تصمیم به حذف و اضافه داشته باشند لذا چنانچه طلبه در حذف و اضافه:     
الف) فقط کلاس خود را تغییر دهد(بدون تغییر درس) : غیبت کلاس قبلی به کلاس جدید، منتقل می‌شود.     
ب) درسی را حذف و درس جدیدی را انتخاب کند: غیبت درس حذف شده به درس جدید انتخابی، منتقل می‌شود.
9. طلاب برای اطلاع از غیبتهای خود و عدم تجاوز آن از حد مجاز دو هفته بعد از اتمام هر ماه به سایت مراجعه کنند.
10.  حق غیبت در ایام تبلیغی با ارائه¬ی گواهی تبلیغ خود طلبه-گواهی معتبر و مورد تأیید اعزام مبلغ جامعه الزهرا (س)- یک هفته می¬باشد.
نکته : بعد از بازگشت از تبلیغ گواهی در اولین فرصت به مسئول حضور و غیاب تحویل داده شود . (به گواهی طلابی که بعد از زمان مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. 
1395/06/10
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal