مرکز آموزش غیر حضوری
تفسیر ترتیبی 3 (تصویری) (استاد نقیب)

 

تفسیر ترتیبی 3 (فایل تصویری)/ استاد نقیب

جهت دریافت فایل روی کلید دانلود مربوط به هر بخش کلیک نمایید

 

 

 

جلسه اول

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه دوم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه سوم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه چهارم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه پنجم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه ششم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه هفتم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه هشتم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه نهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه دهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه یازدهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه دوزادهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه سیزدهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه چهارهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه پانزدهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه شانزدهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه هفدهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه هجدهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه نوزدهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیستم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیست و یکم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیست و دوم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه بیست و سوم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیست و چهارم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیست و پنجم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیست و ششم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیست و هفتم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه بیست و هشتم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

بخش چهارم

دانلود

جلسه بیست و نهم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه سی ام

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

جلسه سی و یکم

بخش اول

دانلود

بخش دوم

دانلود

بخش سوم

دانلود

1396/12/28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal