مرکز آموزش غیر حضوری
هدایه (استاد فائزی نسب)

فایل صوتی درس (هدایه)

جهت دریافت فایل صوتی روی جلسه مورد نظر کلیک نمایید

جلسه اول

جلسه بیست و یکم

جلسه چهل و یکم

جلسه شصت و یکم

جلسه دوم

جلسه بیست و دوم

جلسه چهل و دوم

جلسه شصت و دوم

جلسه سوم

جلسه بیست و سوم

جلسه چهل و سوم

جلسه شصت و سوم

جلسه چهارم

جلسه بیست و چهارم

جلسه چهل و چهارم

جلسه شصت و چهارم

جلسه پنجم

جلسه بیست و پنجم

جلسه چهل و پنجم

جلسه شصت و پنجم

جلسه ششم

جلسه بیست و ششم

جلسه چهل و ششم

 

جلسه هفتم

جلسه بیست و هفتم

جلسه چهل و هفتم

 

جلسه هشتم

جلسه بیست و هشتم

جلسه چهل و هشتم

 

جلسه نهم

جلسه بیست و نهم

جلسه چهل و نهم

 

جلسه دهم

جلسه سی ام

جلسه پنجاهم

 

جلسه یازدهم

جلسه سی و یکم

جلسه پنجاه و یکم

 

جلسه دوازدهم

جلسه سی و دوم

جلسه پنجاه و دوم

 

جلسه سیزدهم

جلسه سی و سوم

جلسه پنجاه و سوم

 

جلسه چهاردهم

جلسه سی و چهارم

جلسه پنجاه و چهارم

 

جلسه پانزدهم

جلسه سی و پنجم

جلسه پنجاه و پنجم

 

جلسه شانزدهم

جلسه سی و ششم

جلسه پنجاه و ششم

 

جلسه هفدهم

جلسه سی و هفتم

جلسه پنجاه و هفتم

 

جلسه هجدهم

جلسه سی و هشتم

جلسه پنجاه و هشتم

 

جلسه نوزدهم

جلسه سی و نهم

جلسه پنجاه و نهم

 

جلسه بیستم

جلسه چهلم

جلسه شصتم

 

 
1397/02/08
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4.2 تعداد کل امتیازها:5
Powered by DorsaPortal