مرکز آموزش غیر حضوری
اصول 3 (استاد جریان)

فایلهای صوتی اصول 3 غیرحضوری عمومی (استاد جریان)

جهت دریافت فایل صوتی روی جلسه مورد نظر کلیک نمایید

جلسه اول

جلسه بیست و یکم

جلسه چهل و یکم

جلسه شصت و یکم

جلسه هشتاد و یکم

جلسه دوم

جلسه بیست و دوم

جلسه چهل و دوم

جلسه شصت و دوم

جلسه هشتاد و دوم

جلسه سوم

جلسه بیست و سوم

جلسه چهل و سوم

جلسه شصت و سوم

جلسه هشتاد و سوم

جلسه چهارم

جلسه بیست و چهارم

جلسه چهل و چهارم

جلسه شصت و چهارم

جلسه هشتاد و چهارم

جلسه پنجم

جلسه بیست و پنجم

جلسه چهل و پنجم

جلسه شصت و پنجم

جلسه هشتاد و پنجم

جلسه ششم

جلسه بیست و ششم

جلسه چهل و ششم

جلسه شصت و ششم

جلسه هشتاد و ششم

جلسه هفتم

جلسه بیست و هفتم

جلسه چهل و هفتم

جلسه شصت و هفتم

جلسه هشتاد و هفتم

جلسه هشتم

جلسه بیست و هشتم

جلسه چهل و هشتم

جلسه شصت و هشتم

جلسه هشتاد و هشتم

جلسه نهم

جلسه بیست و نهم

جلسه چهل و نهم

جلسه شصت و نهم

جلسه هشتاد و نهم

جلسه دهم

جلسه سی ام

جلسه پنجاهم

جلسه هفتادم

جلسه نودم

جلسه یازدهم

جلسه سی و یکم

جلسه پنجاه و یکم

جلسه هفتاد و یکم

جلسه نود و یکم

جلسه دوازدهم

جلسه سی و دوم

جلسه پنجاه و دوم

جلسه هفتاد و دوم

جلسه نود و دوم

جلسه سیزدهم

جلسه سی و سوم

جلسه پنجاه و سوم

جلسه هفتاد و سوم

 

جلسه چهاردهم

جلسه سی و چهارم

جلسه پنجاه و چهارم

جلسه هفتاد و چهارم

 

جلسه پانزدهم

جلسه سی و پنجم

جلسه پنجاه و پنجم

جلسه هفتاد و پنجم

 

جلسه شانزدهم

جلسه سی و ششم

جلسه پنجاه و ششم

جلسه هفتاد و ششم

 

جلسه هفدهم

جلسه سی و هفتم

جلسه پنجاه و هفتم

جلسه هفتاد و هفتم

 

جلسه هجدهم

جلسه سی و هشتم

جلسه پنجاه و هشتم

جلسه هفتاد و هشتم

 

جلسه نوزدهم

جلسه سی و نهم

جلسه پنجاه و نهم

جلسه هفتاد و نهم

 

جلسه بیستم

جلسه چهلم

جلسه شستم

جلسه هشتادم

 

 
1396/12/21
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.67 تعداد کل امتیازها:6
Powered by DorsaPortal