مرکز آموزش غیر حضوری
فایل صوتی خلاصه دروس عمومی
 

 

 

      

جهت دریافت فایل، روی کلمه دانلود مربوط به جلسه مورد نظر کلیک فرمایید

نام درس

نام استاد

شماره جلسه (دروس عمومی غیرحضوری)

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

 

اصول 1

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

اصول 2

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

اصول 3

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

تجزیه و ترکیب 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

تجزیه و ترکیب 2

آقای فائزی نسب

دانلود

 

 

 

 

 

 

صرف 1

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

صرف 2

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

لمعه 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 2

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 3

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 4

آقای صادر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

لمعه 5

آقای صادر

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

لمعه 6

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

مبادی 4 (2)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

مبادی 4 (3)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

منطق 2

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

منطق 3

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

هدایه

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دریافت فایل مورد نظر روی عبارتی که ذیل موضوع بحث آمده کلیک نمایید

خلاصه مباحث درس قواعد فقهی (استاد راجی)

گرایش

فقه و اصول

شماره جلسه

موضوع بحث

قسمت

1

مقدمه

-

2

قاعده لاتعاد

-

3

قاعده فراغ و تجاوز

اول

4

قاعده فراغ و تجاوز

دوم

5

قاعده اصاله الصحه

-

13

قاعده قرعه واستخاره

 

16

قاعده سوق المسلمین

 


  

  

جهت دریافت فایل مورد نظر روی جلسه مورد نظر کلیک فرمایید

گرایش تفسیر


مبانی و روش تفسیر موضوعی

جلسه شماره 1

استاد نیازاده

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

جلسه شماره 5

جلسه شماره 6

جلسه شماره 7

جلسه شماره 8


روشها و گرایشهای تفسیری

جلسه شماره 1

استاد سازمند

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4


صیانت قرآن از تحریف

جلسه شماره 1

استاد محققیان

جلسه شماره 2


آشنایی با مبانی ترجمه و نقد ترجمه های موجود

(روش شناسی ترجمه قرآن)

جلسه شماره 1

استاد سازمند

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4


مفردات قرآن

جلسه شماره 1

(استاد سازمند)

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

جلسه شماره 5

جلسه شماره 6

 

 

خلاصه درس فلسفه 3 (بدایه 1)

گرایش

 

فلسفه

شماره جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

خلاصه درس فلسفه 4 (بدایه 2)

شماره جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جهت دریافت فایل مورد نظر روی شماره جلسه کلیک فرمایید

  

  

مرور کتاب بدایه الحکمه

گرایش

 

کلام

شماره جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

خلاصه درس کلام اسلامی 4

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

خلاصه درس  کلام جدید 2

فصل 7 (زبان دینی)

فصل 8 (عقل و وحی)

فصل 9 (تجربه دینی)

فصل 10 (کثرت گرایی دینی)

فصل 11 (دین در عرصه جامعه)

جهت دریافت فایل مورد نظر روی شماره جلسه کلیک فرمایید


   

1396/10/28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.39 تعداد کل امتیازها:33
Powered by DorsaPortal