مرکز آموزش غیر حضوری
فایل صوتی خلاصه دروس عمومی

جهت دریافت فایل هر جلسه روی کلمه دانلود مربوط به جلسه مورد نظر کلیک فرمایید

 

نام درس

نام استاد

شماره جلسه (دروس عمومی غیرحضوری)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اصول 3

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و ترکیب 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و ترکیب 2

آقای فائزی نسب

دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صرف 1

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صرف 2

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعه 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعه 2

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعه 3

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعه 4

آقای صادر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعه 5

آقای صادر

دانلود

دانلود

دانلود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعه 6

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبادی 4 (2)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبادی 4 (3)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطق 2

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطق 3

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدایه

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول 1

آقای جریان

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

اصول 2

آقای جریان

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

    

 

خلاصه مباحث درس قواعد فقهی (استاد راجی)

جهت دریافت فایل مورد نظر روی عبارتی که ذیل موضوع بحث آمده کلیک نمایید

گرایش فقه و اصول

شماره جلسه

موضوع بحث

قسمت

1

مقدمه

-

2

قاعده لاتعاد

-

3

قاعده فراغ و تجاوز

اول

4

قاعده فراغ و تجاوز

دوم

5

قاعده اصاله الصحه

-

6

قاعده لاضرر

اول

7

قاعده لاضرر

دوم

8

قاعده لاضرر

سوم

9

قاعده لاضرر

چهارم

10

قاعده لاضرر

پنجم

11

قاعده لاحرج

-

 


 

جهت دریافت فایل مورد نظر

روی جلسه مورد نظر کلیک فرمایید

 

گرایش تفسیر

 

 


 

مبانی و روش تفسیر موضوعی

(استاد نیازاده)

جلسه شماره 1


جلسه شماره 2


جلسه شماره 3


جلسه شماره 4


 


روشها و گرایشهای تفسیری

(استاد سازمند)

جلسه شماره 1


جلسه شماره 2


جلسه شماره 3


جلسه شماره 4


صیانت قرآن از تحریف

(استاد محققیان)

جلسه شماره 1


جلسه شماره 2
 

آشنایی با مبانی ترجمه و نقد ترجمه ­های موجود
(روش شناسی ترجمه قرآن)

 

آقای سازمند

 

جلسه شماره 1


جلسه شماره 2


جلسه شماره 3


جلسه شماره 4

 

 


 

 
1396/08/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.47 تعداد کل امتیازها:19
Powered by DorsaPortal