مرکز آموزش غیر حضوری
فایل صوتی خلاصه دروس عمومی

  

جهت دریافت فایل، روی کلمه دانلود مربوط به جلسه مورد نظر کلیک فرمایید

نام درس

نام استاد

شماره جلسه (دروس عمومی غیرحضوری)

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

اصول 1

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

اصول 2

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

اصول 3

آقای حیدری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

تجزیه و ترکیب 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

تجزیه و ترکیب 2

آقای فائزی نسب

دانلود

 

 

 

 

 

 

صرف 1

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

صرف 2

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

لمعه 1

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 2

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

لمعه 3

آقای فائزی نسب

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

مبادی 4 (2)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

مبادی 4 (3)

آقای کریمخانی

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

منطق 2

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 


 

منطق 3

خانم حسینی مهر

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهت دریافت فایل مورد نظر، روی شماره جلسه کلیک فرمایید

گرایش تفسیر

مبانی و روش تفسیر موضوعی (استاد نیازاده)

جلسه شماره 1

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

جلسه شماره 5

جلسه شماره 6

جلسه شماره 7

جلسه شماره 8

روشها و گرایشهای تفسیری (استاد سازمند)

جلسه شماره 1

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

صیانت قرآن از تحریف (استاد محققیان)

جلسه شماره 1

جلسه شماره 2

آشنایی با مبانی ترجمه و نقد ترجمه های موجود

(روش شناسی ترجمه قرآن) (استاد سازمند)

جلسه شماره 1

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

مفردات قرآن (استاد سازمند)

جلسه شماره 1

جلسه شماره 2

جلسه شماره 3

جلسه شماره 4

جلسه شماره 5

جلسه شماره 6

 

توجه فرمایید: فایل های رفع اشکال صرفا جهت مرور بر مهم ترین مباحث محدوده های امتحانی می باشد. و به هیچ عنوان دلیل بر محدود شدن سؤالات امتحانی به آنچه در این فایل ها آمده نیست.

گرایش فقه و اصول

شماره جلسه

خلاصه مباحث درس لمعه 4 (استاد صادر)

1

دانلود

2

دانلود

3

دانلود

4

دانلود

شماره جلسه

خلاصه مباحث درس لمعه 5 (استاد صادر)

1

دانلود

2

دانلود

3

دانلود

شماره جلسه

خلاصه مباحث درس لمعه 5 (استاد حیدری)

1

دانلود

2

دانلود

شماره جلسه

خلاصه مباحث درس قواعد فقهی (استاد راجی)

جهت دریافت فایل مورد نظر، روی عبارتی که ذیل موضوع بحث آمده کلیک نمایید

موضوع بحث

1

مقدمه

2

قاعده لاتعاد

3

قاعده فراغ و تجاوز (قسمت اول)

4

قاعده فراغ و تجاوز (قسمت دوم)

5

قاعده اصاله الصحه

13

قاعده قرعه و استخاره

16

قاعده سوق المسلمین

 

خلاصه مباحث درس اصول 4 (استاد حیدری)

جهت دریافت فایل مورد نظر، روی شماره جلسه کلیک نمایید

1

نظر به اینکه این فایل ها قبلا برای درس دیگری ضبط شده اند لذا استاد در ابتدای جلسه بر اساس اسم آن درس شروع می کند. بر این اساس:

1-    ترتیبی که برای فایل ها در اینجا آورده، از جهت محتوی با ترتیب سرفصل های اصول فقه 4 گرایش فقه سازگار است.

2-    بحث مجمل و مبین اگر چه در فایل رفع اشکال تدریس شده، ولی داخل در محدوده امتحان نیست.

2

3

4

 

  جهت دریافت فایل مورد نظر، روی شماره جلسه کلیک فرمایید

گرایش فلسفه

فلسفه 3 (بدایه 1)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

فلسفه 4 (بدایه 2)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

 

    

 

 

 
1397/04/10
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.51 تعداد کل امتیازها:49
Powered by DorsaPortal