مرکز آموزش غیر حضوری
خلاصه دروس (رشته تفسیر)
 

 

فایلهای صوتی خلاصه دروس (رشته تفسیر)

 

توجه داشته باشید ملاک طرح سوالات امتحانی محدوده دروس و سی دی های اصلی می باشد

و فایلهای ذیل صرفا برای جمع بندی مطالب می باشد

 

ردیف

نام درس

نام استاد

شماره جلسات

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

1

آشنایی با مبانی ترجمه و نقد ترجمه ­های موجود

(روش شناسی ترجمه قرآن)

آقای سازمند

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

2

اصول 1

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

3

اصول 2

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

4

بلاغت 1

خانم فرخی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

5

بلاغت 2

خانم فرخی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

6

تفسیر ترتیبی (1)

آقای محققیان

دانلود

دانلود

دانلود
 

 

8

تفسیر موضوعی 1 (مبانی و روش تفسیر موضوعی)

آقای نیازاده

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

9

تفسیر موضوعی 2

آقای صادقی

دانلود

دانلود

 

 

10

صیانت قرآن از تحریف

آقای محققیان

دانلود

دانلود

 

 

11

علوم قرآن 4

آقای نقیب

دانلود

دانلود

 

 

12

علوم قرآن3  (زبان قرآن)

آقای نیازاده

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

13

مبانی و قواعد 1

آقای سازمند

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

14

مبانی و قواعد 2

آقای سازمند

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود 

 

15

نحو تکمیلی1

آقای معزی

دانلود

دانلود

 

 

16

نحو تکمیلی2

آقای معزی

دانلود

دانلود

 

 

17

اصول 3

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

18

اصول 4

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

19

فقه استدلالی 1

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

20

فقه استدلالی 2

آقای حیدری

دانلود


 

 

21

فقه استدلالی 3

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

22

فقه استدلالی 4

آقای حیدری

دانلود

دانلود

 

 

23

تفسیر موضوعی 1 (خداشناسی)

آقای نیازاده

دانلود

دانلود

دانلود
 

 

24

مفردات قرآن

آقای سازمند

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

 

1397/04/07
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.2 تعداد کل امتیازها:5
Powered by DorsaPortal