مرکز آموزش غیر حضوری
فایل صوتی الموجز فی اصول الفقه استاد جزایری
 

 جهت دانلود کلیک کنید:

فایل صوتی درس الموجز فی اصول الفقه (استاد جزایری)

جهت دریافت فایل صوتی، روی شماره جلسه مورد نظر، کلیک نمایید

طلاب محترم توجه فرمایند: در بعض از جلسات مذکور به دلیل افتادگی از نوار و یا خرابی صوت نیاز به توضیحاتی بود که در مقابل شماره جلسه مکتوب گردیده است.

شماره جلسه

توضیحات

جلسه 1

 

جلسه 2

 

جلسه 3

این جلسه حاوی دو جلسه تدریس است

جلسه 4

شروع بحث از صفحه 16 مبحث 3. الاطراد تا صفحه 19 مبحث اصالة عدم التقدیر.      (به دلیل اشکال در ضبط جزء محدوده امتحانی نیست)

جلسه 5

 

جلسه 6

 

جلسه 7

 

جلسه 8

 

جلسه 9

 

جلسه 10

شروع بحث از صفحه 33 المبحث الثانی إعتبار العلو و الاستعلاء تا صفحه 36 پاراگراف الی غیر ذالک          (به دلیل اشکال در ضبط جزء محدوده امتحانی نیست)

جلسه 11

 

جلسه 12

 

جلسه 13

 

جلسه 14

 

جلسه 15

 

جلسه 16

 

جلسه 17

 

جلسه 18

 

جلسه 19

 

جلسه 20

 

جلسه 21

 

جلسه 22

 

جلسه 23

 

جلسه 24

 

جلسه 25

این جلسه حاوی دو جلسه تدریس است

جلسه 26

 

جلسه 27

 

جلسه 28

 

جلسه 29

 

جلسه 30

 

جلسه 31

 

جلسه 32

 

جلسه 33

 

جلسه 34

 

جلسه 35

 

جلسه 36

 

جلسه 37

 

جلسه 38

 

جلسه 39

 

جلسه 40

 

جلسه 41

 

جلسه 42

 

جلسه 43

 

جلسه 44

 

جلسه 45

 

جلسه 46

 

جلسه 47

 

جلسه 48

 

جلسه 49

 

جلسه 50

 

جلسه 51

 

جلسه 52

 

جلسه 53

 

جلسه 54

 

جلسه 55

 

جلسه 56

 

جلسه 57

 

جلسه 58

 

جلسه 59

این جلسه حاوی دو جلسه تدریس است

جلسه 60

این جلسه حاوی دو جلسه تدریس است

جلسه 61

 

جلسه 62

 

جلسه 63

 

جلسه 64

 

جلسه 65

 

جلسه 66

 

جلسه 67

 

جلسه 68

 

جلسه 69

 

جلسه 70

 

جلسه 71

 

جلسه 72

شروع بحث از صفحه 209 مبحث 2. ما استند الیه العضدی تا صفحة 210 مبحث 1. صحیحة زرارة الاولی        (به دلیل اشکال در ضبط جزء محدوده امتحانی نیست)

در ضمن از صفحه 211 : شروع بحث وجه الاستدلال: یرکز الراوی فی سواله، تا آخر کتاب صوت برای تدریس ندارد. (به دلیل عدم وجود فایل صوتی، جزء محدوده امتحانی نیست)

 

 
1397/03/07
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:4
Powered by DorsaPortal