مرکز آموزش غیر حضوری
قرآن و عهدین (استاد مصطفایی)
 
 فایل صوتی و تصویری درس قرآن و عهدین
 
 
 

  دانلود فایل تصویری

دانلود فایل صوتی

جلسه 1 (81.40 MB)

جلسه 1 (20.22 MB)

جلسه2 (77.4 MB)

جلسه2 (19.0 MB)

جلسه3 (72.0 MB)

جلسه3 (17.9 MB)

جلسه4 (66.5 MB)

جلسه4 (17.4 MB)

جلسه 5 (77.3 MB)

جلسه 5 (20.5 MB)

جلسه 6 (74.7 MB)

جلسه 6 (19.1 MB)

جلسه 7 (79.9 MB)

جلسه 7 (20.4 MB)

جلسه 8  (82.6 MB)

جلسه 8 (19.9 MB)

جلسه 9 (80.7 MB)

جلسه 9 (19.7 MB)

جلسه 10 (84.6 MB)

جلسه 10 (20.3 MB)

جلسه 11 (77.4 MB)

جلسه 11 (19.0 MB)

جلسه 12 (78.6 MB)

جلسه 12 (19.0 MB)

جلسه 13 (81.8 MB)

جلسه 13 (20.2 MB)

جلسه 14 (85.1 MB)

جلسه 14 (20.4 MB)

جلسه 15 (83.2 MB)

جلسه 15 (20.4 MB)

جلسه 16 (82.5 MB)

جلسه 16 (20.1 MB)

جلسه 17 (84.0 MB)

جلسه 17 (20.1 MB)

جلسه 18 (69.8 MB)

جلسه 18 (16.7 MB)

جلسه 19 (75.0 MB)

جلسه 19 (17.1 MB)

جلسه20 (85.1 MB)

جلسه 21 (74.8 MB)

جلسه 22 (70.8 MB)

جلسه 23 (68.0 MB)

جلسه 24 (85.3 MB)

جلسه 25 (81.4 MB)

جلسه 26 (72.9 MB)

جلسه 27 (82.3 MB)

جلسه 28 (33.9 MB)

جلسه 29 (26.3 MB)

جلسه 30 (24.2 MB)

جلسه 31 (15.0 MB)

جلسه 32 (15.3 MB)

جلسه 33 (41.9 MB)

جلسه 34 (80.1 MB)

جلسه 35 (80.5 MB)

جلسه 36 (82.0 MB)

جلسه 37 (83.1 MB)

جلسه 38 (80.6 MB)

جلسه 39 (75.8 MB)

جلسه 39 (18.8 MB)

جلسه 40 (70.3 MB)

جلسه 41 (71.5 MB)

جلسه 42 (73.7 MB)

جلسه 43 (73.6 MB)

جلسه 44 (78.9 MB)

جلسه 45 (81.4 MB)

جلسه 46 (76.6 MB)

جلسه 47 (76.6 MB)

1396/07/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal