مرکز آموزش غیر حضوری
ترجمه و شرح 6 (استاد مصطفایی)

فایل صوتی و تصویری درس ترجمه و شرح قرآن 6 (استاد مصطفایی)
 
 

  دانلود فایل تصویری

دانلود فایل صوتی

جلسه 1 (81.40 MB)

جلسه 1 (20.22 MB)

جلسه2 (77.4 MB)

جلسه2 (19.0 MB)

جلسه3 (72.0 MB)

جلسه3 (17.9 MB)

جلسه4 (66.5 MB)

جلسه4 (17.4 MB)

جلسه 5 (77.3 MB)

جلسه 5 (20.5 MB)

جلسه 6 (74.7 MB)

جلسه 6 (19.1 MB)

جلسه 7 (79.9 MB)

جلسه 7 (20.4 MB)

جلسه 8  (82.6 MB)

جلسه 8 (19.9 MB)

جلسه 9 (80.7 MB)

جلسه 9 (19.7 MB)

جلسه 10 (84.6 MB)

جلسه 10 (20.3 MB)

جلسه 11 (77.4 MB)

جلسه 11 (19.0 MB)

جلسه 12 (78.6 MB)

جلسه 12 (19.0 MB)

جلسه 13 (81.8 MB)

جلسه 13 (20.2 MB)

جلسه 14 (85.1 MB)

جلسه 14 (20.4 MB)

جلسه 15 (83.2 MB)

جلسه 15 (20.4 MB)

جلسه 16 (82.5 MB)

جلسه 16 (20.1 MB)

جلسه 17 (84.0 MB)

جلسه 17 (20.1 MB)

جلسه 18 (69.8 MB)

جلسه 18 (16.7 MB)

جلسه 19 (75.0 MB)

جلسه 19 (17.1 MB)

جلسه20 (85.1 MB)

جلسه 21 (74.8 MB)

جلسه 22 (70.8 MB)

جلسه 23 (68.0 MB)

جلسه 24 (85.3 MB)

جلسه 25 (81.4 MB)

جلسه 26 (72.9 MB)

جلسه 27 (82.3 MB)

جلسه 28 (33.9 MB)

جلسه 29 (26.3 MB)

جلسه 30 (24.2 MB)

جلسه 31 (15.0 MB)

جلسه 32 (15.3 MB)

جلسه 33 (41.9 MB)

جلسه 34 (80.1 MB)

جلسه 35 (80.5 MB)

جلسه 36 (82.0 MB)

جلسه 37 (83.1 MB)

جلسه 38 (80.6 MB)

جلسه 39 (75.8 MB)

جلسه 39 (18.8 MB)

جلسه 40 (70.3 MB)

جلسه 41 (71.5 MB)

جلسه 42 (73.7 MB)

جلسه 43 (73.6 MB)

جلسه 44 (78.9 MB)

جلسه 45 (81.4 MB)

جلسه 46 (76.6 MB)

جلسه 47 (76.6 MB)

1395/12/19
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal