مرکز آموزش غیر حضوری
صرف 2 (استاد فائزی نسب)

صرف 2 (عمومی) استاد محترم فائزی نسب

برای دریافت فایل ها روی آن ها کلیک نمایید.

فایل شماره یک

فایل شماره سی و دو

فایل شماره شصت و سه

فایل شماره دو

فایل شماره سی و سه

فایل شماره شصت و چهار

فایل شماره سه

فایل شماره سی و چهار

فایل شماره شصت و پنج

فایل شماره چهار

فایل شماره سی و پنج فایل شماره شصت و شش

فایل شماره پنج

فایل شماره سی و شش

فایل شماره شصت و هفت

فایل شماره شش

فایل شماره سی و هفت

 

فایل شمار هفت

فایل شماره سی و هشت

 

فایل شماره هشت

فایل شماره سی و نه  

فایل شماره نه

فایل شماره چهل

 

فایل شماره ده

فایل شماره چهل و یک

 

فایل شماره یازده

فایل شماره چهل و دو

 

فایل شماره دوازده

فایل شماره چهل و سه

 

فایل شماره سیزده

فایل شماره چهل و چهار

 

فایل شماره چهارده

فایل شماره چهل و پنج

 

فایل شماره پانزده

فایل شماره چهل و شش  

فایل شماره شانزده

فایل شماره چهل و هفت  

فایل شماره هفده

فایل شماره چهل و هشت  

فایل شماره هجده

فایل شماره چهل و نه  

فایل شماره نوزده

فایل شماره پنجاه  

فایل شماره بیست

فایل شماره پنجاه و یک  

فایل شماره بیست و یک

فایل شماره پنجاه و دو

 

فایل شماره بیست و دو

فایل شماره پنجاه و سه  

فایل شماره بیست و سه

فایل شماره پنجاه و چهار  

فایل شماره بیست و چهار

فایل شماره پنجاه و پنج  

فایل شماره بیست و پنج

فایل شماره پنجاه و شش  

فایل شماره بیست و شش

فایل شماره پنجاه و هفت  

فایل شماره بیست و هفت

فایل شماره پنجاه و هشت  

فایل شماره بیست و هشت

فایل شماره پنجاه و نه  

فایل شماره بیست و نه

فایل شماره شصت  

فایل شماره سی

فایل شماره شصت و یک  

فایل شماره سی و یک

فایل شماره شصت و دو  

 
1395/12/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.33 تعداد کل امتیازها:3
Powered by DorsaPortal