مراکز تخصصی
آیین نامه آموزشی و ضوابط پژوهشی سطح 3
 

آئین نامه آموزشى مراکز تخصصی «تحصیلات تکمیلى»
سطح3 – (بخش حضوری)

فصل 1- کلیات
ماده 1: تعاریف
مراکز تخصصی: دوره آموزشى عالی است که در سطح3، در رشته هاى مختلف علوم اسلامی نظیر؛ فقه و اصول، قرآن و حدیث، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، تاریخ اسلام، اخلاق و تربیت، مطالعات اسلامی زنان، مدرسی ادبیات عرب، تبلیغدر گرایش حج، کلام در گرایش مهدویت و ... ، و در بخش حضوری و برخی رشته ها در بخش غیرحضوری قابل اجرا بوده و طلاب این مقطع، ضمن گذراندن واحدهای درسی مصوب، مبانی و روش‌های مختلف علمی رشته مورد نظر خود را می‌آموزند و توانایی پاسخ‌گویی به مسایل و نیازهای مربوط و توان تحقیق در حد تحلیل و بررسی تطبیقی را پیدا می‌کنند. به فارغ‌التحصیلان این دوره، مدرک سطح سه اعطا می‌شود.
و در راستای ارتقاء سطح علمی طلاب بحمدالله مقطع سطح4 نیز در رشته های مختلف علوم اسلامی از جمله: فقه و اصول، قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، فلسفه اسلامی به صورت حضوری در حال اجرا می¬باشد و به طلاب این مقطع با گذراندن واحدهای مصوب آموزشی ـ پژوهشی مدرک سطح4 اعطاء می شود.
توضیح: بنابر مصوبه 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارندگان مدرک سطح سه از مزایای علمی و استخدامی کارشناسی ارشد و بنابر مصوبه، دارندگان مدرک سطح چهار از مزایای دکترای دانشگاه‌ها برخوردارند.
رشته: یکى از شعب فرعى علوم حوزوى است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخّص بوده و بیش از نیمى از واحدهاى آن از دروس سایر رشته‏ها متمایز است.
گروه علمی آموزشى: گروهی از اساتید متخصص که در یک رشته فعالیّت دارند و به لحاظ کیفیت علمی دانش پژوهان رشته تحصیلی خود برنامه ریزی می کنند. مانند گروه تفسیر، گروه فقه واصول، و نظایر آن که به اختصار، گروه علمی گفته می‌شود.
مراکز تخصصی: یک واحد ادارى صف می باشد که همه امور آموزشى مربوط به طلاب از قبیل جذب طلبه، برنامه ریزی درسی، انتخاب واحد، ارائه دروس و برگزاری کلاسها، ارزیابی از اساتید و ارزشیابی از طلاب، انجام امتحانات، ساماندهی تحقیقات و پژوهش، جمع آورى نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.
ماده 2: هدف
هدف از اجرای ساختار جدید و تشکیل مراکز تخصصی، علاوه بر تعمیق و تعالی مبانى اعتقادى، اخلاقى و معنوى، علمی و مهارتی طلاب در خصوص یکی از رشته های علوم اسلامی و ایجاد توان پژوهش، تدریس، تبلیغ و پاسخ گویى به نیازهاى جامعه، توجه جدی به طرح ها و پیشنهادات مناسب و تسریع در انجام امور اجرایی از اهداف کلی محسوب می گردد.
فصل 2- شرایط پذیرش
ماده 3: شرایط پذیرش
شرایط ورود به هر یک از مراکز تخصصی در سطح سه حضوری، به شرح زیر می باشد:
داشتن مدرک سطح دو حوزه برای ورود به سطح سه
 تبصره: در صورت تأیید شورای پذیرش جامعة الزهرا (سلام الله علیها)، دارندگان مدرک کارشناسی دانشگاه ها در رشته‌های همگرا با دروس حوزوی نیز می‌توانند متقاضی تحصیل در این مقطع باشند.
1.    حداکثر سن 40 سال؛
2.    سکونت با همسر یا والدین در قم؛
3.    رضایت همسر یا والدین؛
4.    کسب امتیاز لازم در آزمون ورودی و مصاحبه علمی و پذیرشی؛
5.    عدم اشتغال به کار یا تحصیل در طول دوره؛
تبصره: تدریس در غیر ساعات تحصیل حداکثر به مدت پنج ساعت در هفته در جامعة الزهرا (سلام الله علیها) مجاز است؛
6.    تعهد لازم نسبت به اتمام دوره؛
7.    تعهد همکارى پس از پایان دوره به میزان طول دوره آموزشى، در صورت درخواست جامعة الزهرا (سلام الله علیها).
ماده 4: نام نویسى
پذیرفته شدگان در آزمون ورودى و مصاحبه پذیرشی و علمی، موظفند در مهلت هایى که توسط پذیرش اعلام مى‏شود نسبت به نام-نویسى و ارائه مدارک و نیز دریافت کد تحصیلی خود اقدام نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، انصراف از تحصیل تلقى خواهد شد.
فصل 3 - تحصیل همزمان
ماده 5: تحصیل همزمان در دو برنامه آموزشی حضوری و غیرحضوری و یا در دو رشته تحصیلی
جامعة الزهرا (سلام الله علیها) امکان پذیر نبوده و در صورت مشاهده، از ادامه تحصیل طلبه جلوگیری می شود.

فصل 4 - نظام آموزشى
ماده 6: نظام آموزشى مبتنى بر نظام واحدى نیم سالى است و ارزش هر درس با تعداد واحدهاى آن درس سنجیده مى‏ شود. هر واحد درسى برابر با 15 تا 17 ساعت است.
ماده 7: هر سال تحصیلى مرکب از دو نیم سال تحصیلى و عنداللزوم یک دوره تابستانى است که هر نیم سال تحصیلى در قالب حداقّل 15 هفته و دوره تابستانى هم به صورت غیرحضوری در خصوص دروس مطالعاتی ارائه می¬گردد.
تبصره: مدت امتحانات پایانى نیم سال و دوره تابستانى جزء مدت آموزش محسوب نمى‏شود.
فصل 5 - واحدهاى درسى
ماده 8 : تعداد واحدها
تعداد واحدهاى درسى لازم براى گذراندن هر یک از رشته‏هاى تحصیلى بر اساس مصوبه مربوطه مى‏باشد.
ماده 9: در مراکز تخصصی به تشخیص گروه علمی مربوط، بین 5 تا 6 واحد از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس فوق برنامه به طلاب ارائه دهد.
ماده10: در مراکز تخصصی به تأیید گروه علمی مربوطه، تا 14 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس آن رشته در طول دوره بیفزاید.
ماده 11: دروس پیشنیاز
پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالى هم سو و آن دسته از پذیرفته شدگان که نمره امتحان ورودى آنها در یک  ماده درسی از منابع آزمون سراسری، از حد نصاب معین کمتر باشد موظفند درس یا دروسی را که در مراکز تخصصی به تأیید گروه علمی تعیین مى شود به عنوان دروس پیشنیاز ورود به مقطع سطح3 علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1: تعیین حد نصاب لازم به عهده مدیر مراکز تخصصی مى‏باشد.
تبصره 2: دروس پیشنیاز حداکثر در طول سال اول ارائه و امتحان گرفته می شود.
تبصره 3: در صورت عدم موفقیت طلبه در گذراندن دروس پیشنیاز، پذیرش وى کان لم یکن تلقّى خواهد شد.
تبصره 4: نمرات دروس پیش نیاز در کارنامه طلبه جداگانه ثبت خواهد شد ولى در محاسبه میانگین نمرات نیم سال تحصیلى و میانگین کل نمرات منظور نمى‏شود.
ماده 12: طول دوره
حداکثر زمان مجاز تحصیل در دوره‏هاى مقطع سطح3، 10 نیم سال بدون احتساب مرخصى تحصیلى و زمان لازم براى گذراندن دروس پیش نیاز است. در صورتى که طلبه نتواند واحدهاى دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
ماده 13: انتخاب واحد
طلبه موظف است در هر نیمسال، در زمانى که واحد آموزش اعلام مى‏کند اقدام به انتخاب واحد نماید. عدم مراجعه طلبه بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت داشتن عذر موجه، تصمیم‏گیرى بر عهده (مدیر مرکز) مى‏باشد.
تبصره: انتخاب واحد برای ورودی¬های مراکز تخصصی در ترم اول، توسط آموزش، صورت می پذیرد.   
ماده 14: در هر نیمسال تحصیلی حداقل  واحد انتخابی 8  و حداکثر واحد مجاز برای انتخاب، 19 واحد، و نیز در دوره تابستانى حداقل 2 و حداکثر 7 واحد مى‏باشد.
تبصره 1: در آخرین نیمسال تحصیلى، انتخاب کمتر از 8 واحد بلامانع است.
تبصره 2: در صورتیکه طلبه براى فراغت از تحصیل تنها یک درس 5 واحدى یا چهار واحد باقى مانده داشته باشد به تشخیص مدیر هر مرکز مى‏تواند بدون حضور در کلاس در امتحان آن درس شرکت نماید.
فصل 6- حضور و غیاب
ماده 15: حضور طلبه در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامى است و ساعات غیبت در هر درس نباید از 15/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غیر این صورت نمره طلبه در آن درس صفر محسوب مى‏شود.
تبصره 1: در صورتى که غیبت طلبه در هر درس بیش از 15/3 بوده و غیبت او توسط آموزش موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف مى‏شود. در این حال حد نصاب 10 واحد در طول نیمسال براى وى الزامى نیست. ولى نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلى طلبه محسوب مى‏شود.
تبصره 2: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 15/3 غیبت مجاز طلبه محسوب مى‏شود.
ماده 16: غیبت غیر موجه در امتحانات میان نیمسال و پایان نیم¬سال در هر درسى به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان میان نیم¬سال در هر درس، موجب کسر نمره امتحانی آن از مجموع نمره پایان نیمسال، وغیبت موجه در امتحان پایان نیم¬سال در هر درس موجب حذف آن درس مى‏ گردد.
تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحانات بر عهده مراکز تخصصی مربوطه خواهد بود.فصل 7- مرخصى تحصیلى
ماده 17: طلبه مى‏تواند براى 3 نیمسال از مرخصى تحصیلى استفاده نماید.
تبصره: درخواست مرخصی تحصیلی می بایست در زمان انتخاب واحد ارائه و ثبت گردد والا درصورت عدم انتخاب واحد و عدم درخواست مرخصی،  از وضعیت تحصیلی دانش پژوه، تلقی انصراف شده و دانش پژوه از ادامه تحصیل محروم می گردد.
ماده 18:  باتوجه به نیاز خواهران طلبه، 6 « مرخصی زایمان» برای آنها در نظر گرفته شده  و همچنین در صورت تمایل، می توانند در نیم سال بعد از نیمسال مرخصی زایمان، از «مرخصی همراه با امتحان» با حداقل 6 و حداکثر 10 واحد استفاده نمایند.
فصل 8 - حذف و اضافه
ماده 19: طلبه مى‏تواند در هر نیمسال تحصیلى در مهلتى که تاریخ آن توسط مراکز تخصصی اعلام مى‏شود (معمولاً دو هفته بعد از شروع نیمسال تحصیلی) حداکثر دو درس دیگر انتخاب، یا دو درس انتخابى را حذف، یا دو درس انتخابى خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدهاى وى بعد از حذف و اضافه از حد مقرر افزایش یا کاهش پیدا نکند.
ماده 20: حذف اضطرارى
در صورت اضطرار، طلبه مى‏تواند تا 4 هفته به پایان نیمسال تحصیلى، فقط یکى از درس‏هاى خود را با نظر مدیر مرکز حذف کند، مشروط بر آنکه؛
 اولاً: غیبت طلبه در آن درس بیش از 15/3 مجموع ساعات آن درس نباشد.
ثانیاً: تعداد واحدهاى باقى مانده وى از 10 واحد کمتر نباشد.
ماده 21 : حذف کلیه درس‏ها در یک نیم¬سال تحصیلی، تنها در صورتى مجاز است که بنا به تشخیص مدیر مرکز، طلبه قادر به ادامه تحصیل در آن نیم سال نباشد. در این صورت نیم سال مزبور جزو مرخصى محسوب و در غیر این صورت جزء حداکثر زمان مجاز تحصیل طلبه قرار خواهد گرفت.
فصل 9- ارزیابى پیشرفت تحصیلى طلبه
ماده 22 : ارزیابى پیشرفت طلبه در هر درس بر اساس فعالیت‏هاى درسى (مانند تحقیقات، ارجاعات، شرکت در مباحث، انجام تمرینات و...) و نتایج امتحانات بین نیم¬سال و پایان نیم¬سال به صورت عددى بین صفر تا بیست تعیین می شود.
ماده 23 : حداقل نمره قبولى در هر درس 12 مى‏باشد.
تبصره 1: اعتراض به نمرات بین 9 تا 12 از تاریخ اعلام نمره تا یک هفته پذیرفته مى‏شود. و نمرات کمتر از 9 و بیشتر از 12 قابل اعتراض نمی باشد.
تبصره2: طلبه اى که نمره وى بین 9 تا 12 باشد مجاز است در اولین نیم¬سالی که آن درس ارائه می شود آن  را به صورت معاف از کلاس انتخاب و فقط در امتحان آن درس شرکت نماید.
تبصره3: نمرات کلیه دروس اعم از قبولى و مردودى در کارنامه تحصیلی طلبه ثبت و در محاسبه میانگین نمرات منظور مى‏شود.
تبصره 4: جهت تشویق طلاب به جبران نمرات منفی (زیر 12) و ایجاد فرصتی مجدد برای ارتقاء معدل کل، در صورتی که طلبه ای بتواند در نیم سال بعد، آن درس را با حداقل نمره 15 بگذراند، نمره قبلی از لیست نمرات وی حذف خواهد شد.
تبصره 5: ضوابط تبصره 4 به قرار ذیل است؛
1.    این قانون بدون محدودیت است و هر تعداد درس را شامل می‌شود؛
2.    محدودیتی در زمان اخذ مجدد درس وجود ندارد و در هر نیم¬سالی که بخواهد، می‌تواند آن درس را اخذ نماید.
3.    طلبه باید در اولین امتحان آن درس (پس از کسب نمره منفی) بتواند نمره فوق را کسب نماید. بنابراین اگر پس از چند بار امتحان، این نمره را کسب نماید تمام نمرات قبلی در کارنامه باقی خواهند ماند.
4.    نمره منفی بلافاصله پس از کسب نمره قبولی مجدد (نمره 15 به بالا)، از کارنامه طلبه حذف شده، و معدل کل، با حذف آن نمره منفی محاسبه می‌گردد.
ماده 24: درس ناتمام
در مواردى که به تشخیص آموزش با مشورت استاد، تکمیل درسى در طول یک نیم سال تحصیلى مطابق با سرفصل مصوب میسر نباشد، آن درس، ناتمام تلقى مى‏گردد که لازم است این درس ناتمام حداکثر تا پایان نیم سال بعد تکمیل، و نمره قطعى آن اعلام گردد.
تبصره: درس ناتمام عبارت است از درسى که کمتر از 80% سرفصل و  جلسات آن تدریس و یا تشکیل شده باشد.
ماده 25: اعلام نمرات
 استاد موظف است گزارش نمره نهایى هر درس را حداکثر یک هفته پس از دریافت اوراق امتحانى آن درس به آموزش تسلیم نماید.
ماده 26: آموزش موظف است حداکثر 30 روز بعد از آخرین امتحان و بعد از رسیدگى به اعتراضات طلاب و رفع اشتباهات احتمالى، نمرات امتحانى را ثبت نماید.
تبصره: نمره پس از ثبت در کارنامه طلبه غیر قابل تغییر است.
ماده 27 : میانگین نمرات
در پایان هر نیم¬سال تحصیلى میانگین نمرات طلبه در آن نیم سال و در پایان دوره تحصیلى،  میانگین کل نمرات طلبه محاسبه و در کارنامه وى ثبت مى‏شود.
تبصره 1: براى محاسبه میانگین نمرات هر نیم سال تحصیلی، نمره آن درس در تعداد واحد آن ضرب، و مجموع حاصل ضرب‏ها بر تعداد کل واحدهاى اخذ شده تقسیم مى‏شود.
تبصره 2: نمرات نهایى دروسى که از آنها امتحانات بین نیمسال به عمل مى‏آید به صورت زیر محاسبه مى‏شود:
نمره امتحان نیم¬سال در تعداد واحدهاى آن درس ضرب، و حاصل ضرب با معدل نمرات بین نیمسال آن، جمع، و حاصل آن بر تعداد واحدها به اضافه یک (زیرا امتحان میان ترم به عنوان 1 واحد درسی محسوب می گردد) تقسیم مى‏شود. این نمره، نمره نهایى آن درس خواهد بود.
تبصره3: در محاسبه نمره ی دروسى که امتحان شفاهى دارند، یک واحد به واحدهاى مندرج در تبصره یک اضافه مى‏ گردد.
تبصره4: نمرات دروس دروه تابستانى تنها در محاسبه میانگین کل نمرات طلبه محسوب مى‏شود.
ماده 28: طلبه مشروط
میانگین نمرات در هیچ نیمسال تحصیلى نباید کمتر از 14 باشد، در غیر این صورت، طلبه، مشروط خواهد شد.
ماده 29: طلبه مشروط، جز در آخرین نیمسال تحصیلى حق انتخاب بیش از 10 واحد درسى را  ندارد.
ماده 30: کسى که در طول دوره تحصیل خود 3 بار مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
ماده 31: طلبه اى که به دلیل مشروط شدن، از ادامه تحصیل محروم مى شود، مى‏تواند مجدداً در آزمون ورودى تحصیلات تکمیلى شرکت کند.
تبصره: پذیرفته شدن واحدهاى گذرانده قبلى بر طبق ضوابط بازپذیرى(مواد 45، 46 و 47 همین آیین نامه) خواهد بود.
فصل 10-  انصراف از تحصیل
ماده 32 : طلبه در هر زمانی می تواند در صورت داشتن عذر موجه از ادامه تحصیل انصراف دهد اما در صورت انصراف بدون عذر موجه باید تمامی هزینه های دوران تحصیلش را به پردازد.
تبصره1: مرجع تشخیص و تعیین برآورد هزینه، معاونت آموزش است.
تبصره2: درخواست انصراف باید به صورت کتبی باشد و به واحد آموزش مراکز تخصصی تحویل گردد.
تبصره3: واحدآموزش موظف است پس از کسب نظر گروه آموزشى ذى ربط و مدیر مرکز تخصصی قبل از شروع نیمسال، موافقت یا عدم موافقت با درخواست طلبه را کتباً به وى ابلاغ نماید.
ماده 33: ترک تحصیل بدون اطلاع قبلی، انصراف از تحصیل محسوب مى‏شود و طلبه حق ادامه تحصیل ندارد.
تبصره1: در مواردى که طلبه ترک تحصیل خود را موجه مى‏داند باید دلایل آن را تا پایان همان نیم سال به آموزش ارائه دهد. و در صورت موجّه شناخته شدن عذر، آن نیم سال جزو مرخصى تحصیلى وى محسوب مى ‏شود.
تبصره2: تحصیل مجدّد طلبه ی منصرف از تحصیل، موکول به شرکت در آزمون سراسری مى‏باشد.
ماده 34: درصورتی که یکی از طلاب جامعة الزهرا (سلام الله علیها) بدون اطلاع قبلی و غیرموجه از ادامه تحصیل انصراف دهد، از شرکت در اولین آزمون(ورودی- بازپذیری) بعد از انصراف، محروم می¬گردد و درصورت قبولی، از تحصیل وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
ماده 35: کسانیکه پس از یکبارمنع از تحصیل آموزشی، بازپذیری می شوند و برای بار دوم نیز منع تحصیل آموزشی شوند، برای همیشه از پذیرش در جامعة الزهرا (سلام الله علیها) محروم می گردند.
 فصل 11-  انتقال
انتقال دانش پژوهان به دوگونه قابل تحقق می باشد؛
الف) انتقال به دیگر حوزه های علمیه خواهران و بالعکس
 ماده36: انتقال طلبه از جامعة الزهرا (سلام الله علیها) به حوزه های تحت پوشش مرکز مدیریت خواهران و بالعکس، بعد از گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی بلامانع است.
ماده37: پذیرش طلاب انتقالی فقط از طریق مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به جامعة الزهرا (سلام الله علیها) و بالعکس انجام می‌شود.
تبصره: انتقال از سایر حوزه ها به جامعةالزهرا (سلام الله علیها) و بالعکس، با لحاظ شرائط مربوط و با موافقت مبدأ و مقصد بر اساس شیوه نامه ی اجرائی مصوب صورت می¬پذیرد.
ب) انتقال از بخش حضوری به غیرحضوری و بالعکس
ماده38: انتقال از بخش حضورى تحصیلات تکمیلى به بخش غیر حضورى و بالعکس، در طول دوره تحصیل برای یکبار بلامانع می باشد.
تبصره1: زمان انتقال در هر نیم¬سال تحصیلی از طرف آموزش اعلام می¬گردد.
تبصره2: در صورتیکه طلبه بخواهد همزمان با انتقال، تغییر رشته هم بدهد، امور مربوط به تغیر رشته در مبدأ انجام و به مقصد ابلاغ مى‏گردد.
تبصره3: انتقال از بخش غیرحضوری به حضوری مشروط به سکونت در قم می باشد.
فصل 12 - میهمان

ماده 39: طلبه مى‏تواند بعد از گذراندن حداقل یک نیم¬سال تحصیلی، با موافقت مبدأ و مقصد به عنوان میهمان به طور موقت و حداکثر به مدت دو نیمسال محل تحصیل خود را به یکى از حوزه‏هاى خواهران در شهرستان‏ها منتقل نماید.
تبصره: پذیرش میهمان از سایر حوزه های خواهران با شرائط فوق بلامانع است.
ماده40: واحدهایى را که طلبه به صورت میهمان گذرانده است و نمرات آنرا به طور رسمی از حوزه¬ی مقصد بیاورد، عیناً در کارنامه‏ى وى ثبت و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیم¬سال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
ماده 41: مدرک فراغت از تحصیل طلبه میهمان توسط مبدأ صادر مى‏شود.

فصل 13- تغییر رشته
ماده 42: طلبه در صورت دارا بودن شرایط ذیل، می‌تواند رشته یا گرایش تحصیلی خود را تغییر دهد.
1.    بلامانع بودن ادامه تحصیل در رشته قبلى، از نظر مقررات آموزشی
2.    دارا بودن سنوات تحصیلی لازم، جهت اتمام دوره
3.    گذراندن حداقل 24 واحد درسی و یا دو نیم‌سال تحصیلی با رعایت حداقل انتخاب واحد
4.    کسب حداقل امتیاز 14 در مصاحبه علمی، از منابع اختصاصی آزمون ورودی رشته جدید
تذکر: مصاحبه علمی توسط گروه علمی رشته جدید انجام می‌گیرد.
5.    موافقت مدیر مرکز تخصصی مبدأ و مقصد
تبصره: در مواردی که طلبه مجبور به انتقال به بخش غیرحضوری است و رشته فعلی او در غیرحضوری ارائه نمی‌شود،
در فرایند تغییر رشته، شرایط 2 و 3  لحاظ نمی‌گردد.
ماده 43: درخواست تغییر رشته باید به صورت کتبی (در فرم مخصوص)، همراه با ذکر دلیل موجه، به مسئول آموزش
مرکز تخصصی مبدأ ارائه گردد.
تذکر: تقاضای تغییر رشته برای نیم‌سال تحصیلی آینده، باید در نیمه دوم آبان (در نیم‌سال اول) یا نیمه دوم فروردین (در نیم‌سال دوم)، ارائه شود.
ماده44: تغییر رشته در طول دوره تحصیلی فقط یک بار امکان‏پذیر ‏است.
ماده45: سابقه تحصیلی شامل: مرخصی، مشروطی و سنوات، در ادامه تحصیل طلبه لحاظ می‌شود.
ماده46: پذیرش دروس گذرانده شده در رشته قبلی، بر اساس «دستورالعمل پذیرش دروس و معادل‌سازی» صورت می‌پذیرد.

 
فصل 14 - پذیرش واحدهاى درسى و معادل‌سازی
ماده 44: معادل‌سازی و پذیرش واحدهای‌گذرانده‌شده در جامعه‌الزهراء(س) و دیگر مراکز علمی، طبق یکی از گروه های ذیل صورت می‌پذیرد:
الف) بازپذیری: شامل طلابی می‌شود که پس از گذراندن تعدادی از واحدهای درسی جامعة الزهرا (سلام الله علیها) یا یکی از مراکز حوزوی مورد قبول جامعة الزهرا (سلام الله علیها) به هر دلیلی برنامه تحصیلی آن‌ها راکد شده و مجدداً با آزمون‌ ورودی تحصیلات تکمیلی پذیرش شده‌اند.
ماده 45: دروس اختصاصی تحصیلات تکمیلی برای طلاب بازپذیری در صورتی پذیرفته می¬شود که از زمان ترک تحصیل، چهار سال یا کمتر گذشته باشد، اما پذیرش دروس مشترک و عمومی، بلاشرط است.
ماده 46: اگر علت ترک تحصیل، غیر از مشروطی شدن باشد، تمامی دروس گذرانده شده با نمره قبولی (12) و براساس ماده 45 پذیرفته می‌شود ولی در صورتی که علت ترک تحصیل، مشروط شدن طلبه باشد، فقط نمرات بالای (14)قابل پذیرش است.
تبصره: دروس پذیرفته شده، با عنوان دروس جامعة الزهرا (سلام الله علیها) ثبت می‌گردد.
ماده 47: در مورد دروس گذرانده‌ شده‌ای که نمره آن‌ها پذیرفته نمی‌شود(افرادی که مشمول قسمت دوم از ماده 46 بوده و نمره درسی آنها بین 12 تا 14می باشد )، طلبه ملزم است با رعایت پیشنیازها آنها را انتخاب واحد نموده و بدون حضور در کلاس، در امتحان آن درس شرکت ¬نماید. این دروس همانند باقی دروس جزو دروس انتخابی آن نیم سال محسوب می شوند.
تبصره: نمرات واحد مدارج علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و نمرات امتحانات ویژه جامعة الزهرا (سلام الله علیها) به شرط گواهی معتبر بر گذرانده‌شدن درس مربوطه، قابل معادل سازی می باشند.

ب) انتقالی از دیگر حوزه های علمیه خواهران :
ماده 48:  ملاک پذیرش دروس طلاب انتقالی، ریز نمرات تأیید شده توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران است.
ج) غیرحوزویان:
ماده 49: طلابی که دروسی را در مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی گذرانده اند، نمرات آن دروس با شرایط زیر پذیرفته می شود:
1/ آن مرکز آموزشی مورد تأیید معاونت آموزش جامعةالزهرا (سلام الله علیها) باشد.
2/ بیش از چهار سال از زمان دریافت نمره دروس گذرانده شده (برای ترک تحصیلی‌ها) یا اخذ مدرک (برای فارغ‌التحصیلان) نگذشته باشد.
3/ حداقل نمره قابل قبول، 17 است.
تبصره: درصورتی که نمره درس جایگزین، بین 15 تا 17 باشد، طلبه می¬بایست پس از انتخاب واحد، فقط در امتحان آن درس شرکت نماید.
ماده50: شرایط معادل سازی دروس (حوزویان و غیرحوزویان) به شرح ذیل می باشد؛
1/ معادل سازی فقط یکبار و در ابتدای ورود به تحصیلات تکمیلی آن  هم حداکثر تا زمان حذف و اضافه ی ترم اول، انجام می شود، بنابراین دروسی که نمره آنها بعد از این زمان آورده شود پذیرفته نمی¬شود.
2/ تعداد واحد درس گذرانده شده در مراکز دیگر، کمتر از تعداد واحد آن درس در جامعة الزهرا (سلام الله علیها) نباشد.
تبصره1: در صورتی که تعداد واحد آن درس، بیشتر از جامعة الزهرا (سلام الله علیها) باشد، به تعداد واحدهای همان درس در جامعة الزهرا (سلام الله علیها) پذیرفته می‌شود.
تبصره2: چنانچه تعداد واحد درس قبلی، کمتر باشد، می توان تلفیقی از چند درس مرتبط را به جای یک درس، معادل‌سازی کرد که در این صورت معیار پذیرش، میانگین نمرات دروس تلفیقی خواهد بود.
3/ درس جایگزین باید حداقل 80% با درس اصلی همخوانی محتوایی داشته باشد.
4/ درصورتی که متن درس اصلی، عربی باشد؛ باید درس پذیرفته شده نیز عربی باشد.
5/ دروس دوره‌های فشرده، همچنین تحقیقات کارورزی قابل معادل‌سازی نیست.
6/ معادل‌سازی دروس، فقط در مقاطع هم‌سطح یا ازمقاطع بالاتر به پایین‌تر امکان پذیر است.

تبصره: اگر درسی در مقطع پایین‌تر گذرانده شده باشد، در صورت دارا بودن دیگر شرایط فوق، طلبه تنها می‌بایست در امتحان آن درس شرکت نماید.
ماده 51:  طلبه می بایست به محض پذیرش و ورود به تحصیلات تکمیلی، فرم درخواست معادل‌سازی را در آموزش، تکمیل و به همراه نمرات تأیید شده، به مسؤول آموزش ارائه نماید. از این رو، ارائه نمرات پس از زمان انتخاب واحد آن درس (در برنامه غیرحضوری)، و پس از زمان حذف و اضافه (در برنامه حضوری) پذیرفته نمی‌شود.
ماده 52: پس از بررسی و تأیید درخواست معادل‌سازی، نمرات پذیرفته شده، در پرونده تحصیلی در نیم سال صفر ثبت می‌گردد.
ماده 53: نمرات دروس پذیرفته شده، در محاسبه میانگین کل واحدها، منظور خواهد شد.
ماده 54: به میزان واحدهای معادل‌سازی‌شده از سنوات مجاز به تحصیل، تعداد مرخصی و مشروطی کسر می‌گردد. به طور مثال چنانچه واحدهای درسی معادل‌سازی شده بین حداقل و حداکثر واحدهای انتخابی بخش آموزشی مربوط باشد، یک نیم سال از سنوات مجاز به تحصیل وی کسر می شود.
فصل 15 - پایان نامه
ماده 55: طلاب تمام رشته‏ها می بایست پایان نامه‏اى به ارزش چهار واحد در موضوعات مرتبط با رشته تحصیلى خود ارائه نمایند.
ماده 56: زمان انتخاب موضوع پایان نامه، پس از گذراندن 32 واحد و قبل از آخرین نیم¬سال تحصیلى خواهد بود.  
تبصره: انتخاب واحد در نیم سال آخر منوط به انتخاب موضوع پایان¬نامه توسط طلبه مى‏باشد.
ماده 57: آخرین مهلت براى تحویل پایان نامه به همراه تأییدیه استاد راهنما جهت دفاع، یکسال پس از اتمام دوره درسى مى‏باشد. این مدت در صورت داشتن عذر موجه حداکثر تا سه ماه افزایش مى‏یابد.
تبصره1: در صورتی¬که طلبه در مهلت مقرر، پایان نامه خود را تحویل ندهد به مدت یکسال از انتخاب موضوع محروم خواهد شد.
تبصره 2: موضوعى را که طلبه بعد از پایان مدت محرومیت ، انتخاب مى‏کند، باید موضوع جدیدى باشد.
ماده 58 : طلبه اى که در فرصت تعیین شده نتواند تأییدیه استاد راهنما را ارائه دهد، از دریافت مدرک تحصیلى محروم مى‏شود و تنها امکان صدور گواهى مبنى بر گذرانیدن واحدهاى درسى براى وى وجود دارد.
ماده 59 : ضوابط مربوط به انتخاب و تصویب موضوع، کیفیت و کمیت پایان نامه و ارزیابى نهایى آن در شیوه
نامه مربوطه تعیین شده است.
ماده 60 : نسبت به موارد استثنایى و خاص که ضوابط این آیین نامه جوابگو نمى‏باشد شوراى تحصیلات تکمیلى تصمیم ‏گیرى خواهد نمود.    

1395/05/31
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal