اداری مالی
معاونت در يك نگاه
معاونت اداري مالي
تامين و تخصيص متناسب بودجه، بهينه سازي منابع انساني و پشتيباني از توسعه عمراني بستري مناسب براي رشد و اعتلاي رسالت سازمان ايجاد مي كند. در اين ميان معاونت اداري مالي جامعه الزهراء سلام الله عليها در راستاي نيل به اين مهم برنامه ريزي و روز آمد سازي متعددي را در سازمان ايجاد نموده است.
 
اهداف
-  ساماندهي امور مالي، معاملاتي، اداري، رفاهي، استخدامي و حقوق جامعه؛
-  توسعه خدمات رفاهي به طلاب و كاركنان جامعه؛
-  رعايت امور استخدامي مبتني بر صلاحيت افراد؛
-  نظام مند نمودن امور اداري مالي، معاملاتي، رفاهي، استخدامي و حقوقي؛
-  شفافيت حساب هاي مالي.
 
سياست    
-  حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري ، استخدامي ،مالي و معاملاتي و حقوقي جامعه؛
 
اهم وظايف
1-  انجام امور استخدامي و تامين نياز نيروي انساني جامعه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگي
2-  نظارت بر امور پرسنلي در حسن اجراي عمليات پرسنلي از جمله: حضور و غياب، مرخصي، ساعات كار، مزايا، رفاه، ارزشيابي و ترفيع و ارتقاء و صدور احكام مربوط به انتقالات، بازنشستگي ، ماموريت و ... برابر قوانين و ضوابط موجود
3-  اقدامات در زمينه امور رفاهي كاركنان اداره كل جهت ترفيع خاطر و ايجاد فضاي علاقه و حفظ روحيه و امنيت شغلي و خانوادگي كاركنان
4-  نظارت بر انجام صحيح هزينه ها و ساير پرداختها
5-  نظارت بر انجام برآورد و تنظيم بودجه و برنامه هاي مالي و تقويم فعاليتها و برآورد نيروي انساني مورد نياز و نظارت بر ارائه گزارشهاي عملكرد امور اداري و مالي ، رفاهي، تداركاتي، خدماتي،
 
پرسنلي و غيره
6-   نظارت بر امور عمومي و تداركاتي و خدمات عمومي و كلي از قبيل خريد تجهيزات مورد نياز ، خدمات تاسيساتي و تعميراتي و نگهداري ساختمانها، ارتباطات تلفني، پذيرايي و خدمات نظافتي، حمل و نقل و مشابه آن
7-   نظارت بر انجام فعاليتهاي طرحهاي عمراني اداره كل ساخت مجتمع هاي و مراكز فرهنگي تعمير و تجهيز آنها و ....
8-   نظارت بر برنامه ريزي تداركات، انبار و آشپزخانه از طريق كنترل ادواري و پيوستته اين احدها
9-   نگهداري و تنظيم و تحويل به موقع حساب دريافتها و پرداختها و نظارت بر حسن اجراي آن _ اداره امور اموال و نگهداري حساب اموال و نظارت بر صحت و دقت آن
10- نظارت بر كليه هزينه هاي و عمليات جاري امور مالي جامعه
1394/11/29
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.14 تعداد کل امتیازها:7
Powered by DorsaPortal