معاونت آموزش
معرفی مدیران و اعضای گروه

بسمه تعالی

کارگروه‌های گروه‌های علمی:

الف) کارگروه برنامه‌ریزی آموزشی:

1. برنامه‌ریزی درسی نیمسال در دو بخش حضوری و غیرحضوری؛

2. همکاری با دفتر طرح و برنامه آموزش جهت تدوین سرفصل دروس؛

3. همکاری با دفتر طرح و برنامه آموزش جهت ارزیابی متون آموزشی؛

4. همکاری با دفتر طرح و برنامه آموزش جهت تدوین متون مورد نیاز؛

5. انتخاب استاد جهت تدریس (برای هر نیمسال، استودیو، کلاس رفع اشکال و مشاوره علمی)؛

6. بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های آموزشی و پیشنهادات مطرح.

ب) کارگروه پژوهشي:

1. راهنمایی پایان‌نامه؛

2. مشاوره پایان‌نامه؛

3. داوری پایان‌نامه؛

4. راهنمایی و ارزیابی تحقیقات کارورزی؛

5. شرکت در جلسات تصویب موضوع؛

6. راهنمایی و ارزیابی تحقیقات مقدماتی دوره عمومی؛

7. راهنمایی و ارزیابی تحقیقات پایانی دوره عمومی؛

ج) کارگروه مشاوره علمی:

1. پاسخگویی تلفنی به سؤالات علمی محصلان؛

2. پاسخگویی به سؤالات در مراجعات حضوری؛

3. پاسخگویی به سامانه تلفن پاسخگو و سؤالات رسیده از طریق سایت (آینده).

د) کارگروه ارزشیابی:

1. برگزاری امتحان شفاهی؛

2. مصاحبه ورودی از محصل (گزینش در مقطع تکمیلی)؛

3. مصاحبه از استاد (جذب استاد در دوره عمومی و مقطع تکمیلی)؛

4. ارزیابی تدریس استاد (از طریق نوار ضبط شده)؛

5. بررسی و ارزیابی تدریس‌های غیرحضوری (استودیو)؛

6. طرح سؤالات امتحانی جهت امتحانات بخش تکمیلی غیرحضوری، آزمون‌ ورود به تکمیلی و مسابقات علمی؛

7. نظارت بر طرح سؤالات امتحانی و تصحیح برگه‌های امتحانی در بخش‌های حضوری (در مواقع نیاز) ؛

8. تصحیح اوراق امتحانی بخش تکمیلی غیرحضوری.

ـ امور اجرایی گروه:

1. برگزاری و اداره جلسات داخلی گروه؛

2. تقسیم کار بین اعضای کارگروه‌ها؛

3. تعیین و ابلاغ وظایف به اعضای گروه؛

4. ارزیابی عملکرد اعضای گروه و نظارت بر حسن انجام وظایف محول؛

5. ارائه گزارش عملکرد گروه در زمینه هر یک از کارگروه‌ها؛

6. ثبت و ساماندهی طرح‌های تحقیقی و مقالات وارد شده به گروه؛

7. ثبت ساعات همکاری اعضا.

1391/02/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
Powered by DorsaPortal