برنامه ريزي و ارزيابي
 دفتر برنامه ريزي و ارزيابي در يك نگاه :
همكاري همه جانبه با دبيرخانه هاي شوراي محترم سياست گذاري و هيئت محترم امناء، سازماندهي و هدايت طرح ها خصوصا طرح جامع تحول و تعالي سازماني، انجام مطالعات لازم جهت برنامه ريزي راهبردي با همكاري ساير معاونت ها و ادارات، طراحي نظام نظارت برنامه اي و تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد به عنوان بايسته هاي اوليه وظايف آن دفتر مي باشد
 
اهم وظايف
1-  طراحي و پياده سازي نظام ارزيابي عملكرد جامعه الزهراء سلام الله عليها و تعيين ميزان پيشرفت و ارائه نتايج ارزيابي به مراجع ذي صلاح؛
2-  مطالعه، بررسى و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي تأثيرگذار بر مأموريت‌ها و پيشنهاد راهبردهاى علمى و اجرايى؛
3-  تدوين برنامه بلندمدت و ميان‌مدت جامعه الزهراء سلام الله عليها و نظارت و ارزيابي آن؛
4-  طراحي و تدوين اسناد راهبردي جامعه الزهراء سلام الله عليها با زمينه‌‌سازي و مشاركت همه بخش‌ها و تلاش بر اجرا، اخذ بازخورد و بازنگري آنها؛
5-  طراحي و مديريت فرايند برنامه ريزي و بودجه ريزي سالانه و تخصيص منابع؛
6-  تدوين سند بودجه‌اي ساليانه جامعه الزهراء سلام الله عليها و نظارت و ارزيابي آن.
7-  تدوين شرح وظايف و شرح شغل كاركنان؛
8-  تدوين ضوابط، مقررات و آيين‏نامه‏هاى مورد نياز جامعه الزهراء سلام الله عليها با همكارى بخش‏هاى مختلف؛
9-  نيازسنجي و تدوين شاخص هاي آماري بر اساس برنامه ريزي راهبردي؛
10-  طراحي، تجميع و تدوين ارزيابي آماري جامعه الزهراء سلام الله عليها

تاریخ به روز رسانی: 1395/03/07
تعداد بازدید: 827
Powered by DorsaPortal